Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Isoleer schuin dak

Beschrijving

Schuine daken van oude gebouwen zijn vaak niet geïsoleerd. Door het aanbrengen van isolatie kan onnodig warmteverlies worden voorkomen.

Wettelijk minimum bij nieuw- en verbouw is een warmteweerstand (Rc) van 6,0 m2K/W. Hiervoor is 20 tot 250 cm dik isolatiemateriaal nodig. Streef naar een warmteweerstand (Rc) van 7,0 m2K/W. Er zijn meerdere methoden:

  1. Het aanbrengen van isolatie aan de onderkant van het dakbeschot is het makkelijkst. Controleer eerst of aan de buitenkant van het dakbeschot (dus onder de dakpannen) geen dampdichte laag aanwezig is (dakleer of plastic). Indien een dergelijke laag aanwezig is, kan niet worden geïsoleerd zonder dat deze dampdichte laag wordt verwijderd.
  2. Een bouwfysisch betere methode is het isoleren van het dakbeschot aan de buitenzijde, maar dit is technisch moeilijk uit te voeren. De aansluiting van de dakpannen op naast gelegen constructies (naastgelegen daken, aansluiting dak aan muur et cetera) vergt in veel gevallen aanpassingen, zoals nieuwe loodslabben.
  3. Bij schuine daken kan je ook de zoldervloer isoleren in plaats van het dak. Als je de ruimte onder een schuin dak niet gebruikt als verblijfsruimte, isoleer dan de vloer van de zolder. Zie de tip Isoleer zoldervloer Voordelen:
    • Je bespaart meer energie (geen warmteverlies meer naar de zolderruimte).
    • Deze isolatievorm vergt minder materiaal (de oppervlakte van de zoldervloer is kleiner dan dat van het schuine dak).
    • Het isoleren van de vloer is eenvoudiger en kost dus minder werk.

Toepasbaarheid

Bij nieuwbouw, renovatie of vervanging van de dakbedekking.
Deze maatregel is met name interessant voor verwarmde gebruiksruimten die grenzen aan een schuin dak. Vraag bij het aanbrengen van dakisolatie de aannemer, installateur of bouwtechnisch adviseur om bouwfysisch advies.

Milieu aspecten

In de winter is het warmteverlies kleiner en in de zomer komt er minder warmte het gebouw binnen. Bijkomend voordeel is dat de isolatielaag omgevingsgeluiden absorbeert.
De besparing bedraagt 5 tot 10 m3 aardgas per m2 dakoppervlak.

Financiële aspecten

Het isoleren van het dak als zelfstandige maatregel is vaak niet rendabel, maar in combinatie met andere werkzaamheden zijn de meerkosten minimaal. De investering is met name afhankelijk van de gerekende loonkosten: het eigen personeel kan worden ingezet of een aannemer wordt ingehuurd. De kosten bedragen circa € 5 tot € 20 per m2 dakoppervlak. De gemiddelde terugverdientijd is 1 tot 6 jaar.

Op de website van Milieucentraal staat een rekenmodel waarmee de terugverdientijd van het (laten) isoleren van de binnenkant van een schuin dak of een zoldervloer kan worden berekend.

(Dak)isolatie in bestaande gebouwen staat op de Energielijst (2019, code 210403) en komt daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat je een extra bedrag ter grootte van 45% (2019) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek.

Aanvullende informatie

Erkende maatregel voor energiebesparing

Het Activiteitenbesluit schrijft voor dat bedrijven en organisaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen verplicht zijn rendabele energiebesparende maatregelen te nemen. Deze maatregel is voor een of meerdere branches rendabel ofwel erkend. Een maatregel is erkend op een zelfstandig moment (zo snel mogelijk) of op een natuurlijk moment (bij vervanging/renovatie) en soms afhankelijk van de situatie. Lees meer in de tip Voldoe aan (erkende) maatregelen uit Activiteitenbesluit. Op de website van Infomil staat per branche een overzicht van de erkende maatregelen met daarbij de technische en economische randvoorwaarden.

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig beheer en onderhoud (DBO) nodig is. Beoordeel jaarlijks of de techniek nog goed functioneert. Lees meer in de tip Jaarlijks doelmatig beheer en onderhoud van erkende (energie)maatregelen.

Voor de gebouwschil zijn de DBO-maatregelen:

Bron: Stichting Stimular, Infomil: kennisbank Energiebesparing en Winst

Naam: Michel Rexwinke Bedrijfsnaam: Greenchoice Datum: 26 April 2010 In oktober 2010 betrekt Greenchoice een nieuw onderkomen. Greenchoice knapt een kantoorpand uit 1920 op om de meer dan honderd medewerkers comfortabel te huisvesten. We knappen de buitenschil op. zo zullen de ramen worden voorzien van HR++glas. Door de grote ramen intact te laten, besparen we op verlichting. Het houten dak wordt geïsoleerd en voorzien van nieuwe dakpannen. Onder de pannen komt een laag folie. op het dak plaatsen we zonnecellen en misschien een kleine windmolen.

Bron: brochure van Greenchoice, april 2010
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.