Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Isoleer wanden

Beschrijving

Het isoleren van wanden verhoogt het comfort en voorkomt warmteverlies en hoge energiekosten. Wettelijk minimum bij nieuw- en verbouw is een warmteweerstand (Rc) van 4,5 m2K/W. Hiervoor is 15 tot 20 cm isolatiemateriaal nodig. De manier van naïsoleren is afhankelijk van de bouwwijze van de gevels:

  1. Spouwmuren: navullen met schuim of minerale wol. Zie de tip Isoleer spouwmuur.
  2. Massieve muren: aanbrengen van buiten- of binnenisolatie. Als isolatiemateriaal komen platen PS of PUR-schuim, of glas- of steenwoldekens in aanmerking.
  3. Metalen damwandprofielen van industriegebouwen: aanbrengen van binnenisolatie.

Isolatie van borstweringen (wanden tussen vloer en raam) is belangrijk omdat er vaak radiatoren voor borstweringen zijn geplaatst. Zie de tip Isoleer borstwering achter radiator.

Toepasbaarheid

Laat de mogelijkheden door een bouw- of isolatiebedrijf beoordelen.

Milieu aspecten

Door het isoleren van massieve muren en metalen damwandprofielen bespaar je bij een isolatiedikte van 60 mm 4 tot 14 m3 (€ 7,‐) per m2 per jaar.

Financiële aspecten

De kosten zijn afhankelijk van de materiaalkeuze en de uitvoering (zelf doen of laten doen).

  • Voor isolatie van binnengevel bedragen de kosten € 10,‐ tot € 50,‐ per m2. Isolatie van massieve muren verdient zich meestal niet in 4 jaar terug.
  • De kosten voor (alleen) het aanbrengen van isolatie op metalen damwandprofielplaten zijn vaak gering en in 2 à 3 jaar terugverdiend. Het is echter vaak noodzakelijk om ook een afwerklaag aan te brengen. Hierdoor neemt de terugverdientijd van deze wandisolatie toe tot 5 à 10 jaar. Houd rekening met mogelijke extra kosten door indirecte materialen (steigers, hoogwerkers e.d.).
  • Buitengevelisolatie is het duurst: € 60,‐ tot € 100,‐ per m2.

(Wand)isolatie in bestaande gebouwen staat op de Energielijst (2019, code 210403) en komt daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat je een extra bedrag ter grootte van 45% (2019) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek.

Bron: Stichting Stimular / Infomil

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.