Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Nachttemperatuur niet te hoog in matig geïsoleerde gebouwen

Beschrijving

Matig en slecht geïsoleerde gebouwen verliezen snel warmte. Door de thermostaat ‘s nachts en in het weekeinde lager te zetten (nachtverlaging) zal minder energie verbruikt worden voor het op temperatuur houden van het gebouw.

Tijdens gebruikstijden wordt de binnentemperatuur door de gewenste (comfort-)temperatuur bepaald. Deze gewenste (comfort-)temperatuur is tijdens de nachtperiode en in het weekend lager. Door ervoor te zorgen dat het temperatuurverschil tussen binnen en buiten dan kleiner is, is het warmteverlies lager en hoeft (tijdelijk) minder warmte te worden toegevoerd in het gebouw. Hierdoor wordt energie bespaard.

Een optimalisatie-regeling zorgt dat de ruimten op het juiste moment weer warm zijn. Tijdens het opwarmen wordt kortstondig meer energie gebruikt, maar de winst die wordt behaald door tijdens de nachtperiode en weekeinde niet onnodig te verwarmen, is veel groter.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is van toepassing in matig en slecht geïsoleerde gebouwen.

Deze maatregel is ook name interessant in gebouwen waar andere eisen worden gesteld aan de nachttemperatuur van verschillende ruimten. Zorginstellingen hebben bijvoorbeeld slaapvertrekken die ‘s nachts ‘op temperatuur worden gehouden’. Hier is ‘s nachts de streeftemperatuur 17 à 20 °C. Verblijfruimten voor patiënten of bewoners, bijeenkomstruimten, spreekkamers en kantoren zijn ‘s nachts niet in gebruik. Hier is pas behoefte aan verwarming als de binnentemperatuur het vriespunt bereikt (vorstgevaar). Zie ook de tip Ruimtes met afwijkend gebruik: eigen cv-groep of verwarmingssysteem.

Milieu aspecten

De besparing is ongeveer 2% van het energieverbruik voor ruimten die ook ‘s nachts in gebruik zijn. Deze besparing loopt op tot 10% van het energieverbruik voor de ruimten die ‘s nachts en in het weekeinde niet in gebruik zijn. 

Financiële aspecten

Een regeling op basis van binnentemperatuur is vrijwel in alle gebouwen aanwezig. Hierdoor is alleen sprake van kosten voor het juist instellen van de regeling.

De gemiddelde terugverdientijd is 0 tot 1 jaar.

Aanvullende informatie

Controleer jaarlijks de temperatuurinstellingen van de cv-regeling (themostaat).

Bron: Infomil / Stichting Stimular

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.