Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Gebruik winterstand van tochtsluis

Beschrijving

Schakel gedurende koudere perioden (bijvoorbeeld als de buitentemperatuur 5°C kouder is dan de binnentemperatuur) de tochtsluis dusdanig dat de binnen- en buitendeur niet meer gelijktijdig open kunnen staan.

Als de binnen- en buitendeur gelijktijdig worden geopend, verliest een tochtsluis zijn functie. Koude buitenlucht kan ongehinderd het gebouw binnenstromen. Dit leidt tot onnodig energieverbruik en een vermindering van comfort in de nabij gelegen ruimten.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is toepasbaar bij alle gebouwen met een tochtsluis (dubbele schuifdeuren).

Milieuaspecten

De besparing is sterk afhankelijk van de grootte en de hoogte van het gebouw. Besparingen van 500 tot 5.000 m³ aardgas per jaar zijn haalbaar.

Financiële aspecten

Het tijdig in de winterstand zetten van de automatische schuifdeuren van de tochtsluis, brengt geen extra kosten met zich mee. De gemiddelde terugverdientijd is 0 tot 1 jaar. Soms kan een investering in een regeling van de tochsluis nodig zijn.

Aanvullende informatie

Informeer bezoekers van het gebouw over de zomerstad en winterstand van de tochtsluis, bijvoorbeeld door een mededeling “Even wachten s.v.p. in verband met voorkomen van tocht/energiebesparing”. Bezoekers van het gebouw zullen de winterstand van de tochtsluis zo sneller accepteren.

Bron: Infomil / Stichting Stimular

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.