Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Registreer, analyseer en verminder uw energieverbruik

Beschrijving

“Meten is weten”. Deze managementregel is ook van toepassing op het monitoren van het energieverbruik. Door te registreren, te analyseren, of bijvoorbeeld een vergelijking met de buitentemperatuur of uw proces te maken, kunt u beoordelen of het gebruik te hoog of juist laag is.

De frequentie van monitoren hangt af van uw verbruik, maar maandelijks is vaak een goede periode. Is het energieverbruik hoog dan is het nuttig om zelfs dagelijks het energieverbruik te bewaken. U kunt deze bewaking zelf uitvoeren, maar ook uit laten voeren door gespecialiseerde adviesbureaus.

Hulpmiddelen zijn:

 • Simpele elektriciteitsmeter. Belangrijke punten om op te letten bij aanschaf zijn nauwkeurigheid, drempelwaarde, weergeven cos-phi, afleesbaarheid als meter in een donker hoekje zit, eigen verbruik van de meter zelf, en of er een batterij in moet (sommige meters hebben een condensator zodat de meetwaarden een half uur vastgehouden worden na verwijdering uit het stopcontact).
 • Elektriciteitsmeter gekoppeld aan internet, zodat u via smartphone, tablet of computer kunt zien hoeveel elektriciteit een apparaat gebruikt.
 • Slimme meters die automatisch de meterstanden uitlezen
 • Tussenmeters, zie tip Tussenmeters voor onderhuurders, gebouwdelen of specifieke apparatuur.
 • Registratie spreadsheet
 • Geavanceerde softwarepakketten

Zoek andere hulpmiddelen voor de registratie van energiegegevens op duurzaamMKB.nl bij Wegwijzer Duurzaam Ondernemen in het MKB.

Het alleen registreren van het energieverbruik levert geen energiebesparing op. Wanneer afwijkingen worden geconstateerd, zoals een stijging van het energieverbruik, moet vervolgens actie worden ondernomen. Ook bij een daling van het energieverbruik, moet actie worden ondernomen om deze toevallige daling (ofwel energiewinst) vast te houden.

Toepasbaarheid

Altijd toepasbaar. Energiemonitoring is noodzakelijk, als er behoefte is aan inzicht in de effecten van bedrijfsactiviteiten en energiebesparende maatregelen op het energieverbruik.

Milieu aspecten

Monitoring levert een besparing op, zodra maatregelen worden genomen op basis van de gesignaleerde afwijkingen. Onderzoek van AgentschapNL heeft aangetoond dat actief energiebeheer 5 tot 10% besparing op het totale energieverbruik oplevert.

Financiële aspecten

De kosten van registratie en monitoring van energie lopen sterk uiteen.

 • De externe kosten zijn gering, wanneer als middel van registratie een spreadsheet wordt gebruikt, waarbij dan wel eigen uren worden gemaakt.
 • Een simpele elektriciteitsmeter kost € 15 tot € 40.
 • De aanschafkosten van meer geavanceerde softwarepakketten bedraagt over het algemeen tussen de € 2.000,‐ en € 5.000,‐. Daarnaast moeten ook eigen uren worden gerekend voor het invoeren van alle energiegegevens.
 • Het automatisch uitlezen van meterstanden en dagelijkse weergave van het energieverbruik via internet kan al vanaf € 400,‐ per jaar.

De gemiddelde terugverdientijd is 0 tot 1 jaar.

Als u investeert in een bedrijfsmiddel dat voor EIA in aanmerking komt kunt u de kosten voor energieadvies, onder voorwaarden, meenemen. Zie voor meer informatie Deel E van de Energielijst (www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek).

Bron: Infomil / Stichting Stimular

Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

 • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.