Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Schakel reclameverlichting op schemerschakelaar en tijdschakelklok

Proces Verlichting
Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Autobranche - autoschadeherstel, Industrie - hout en meubel, Bouw - bouwbedrijven, Kantoren, Onderwijs, Handel en distributie, Bouwmaterialen - beton, Zorg - zorginstellingen, Industrie - metalektro, Detailhandel - tankstations, Sport - overig, Sport - zwembaden, Bouw - installatiebedrijven, Voedingsindustrie - overig, Zorg - ziekenhuizen, Zorg - overig, Bouw - schilders en onderhoud, Voedingsindustrie - brood en banket, Voedingsindustrie - zoetwaren, Industrie - rubber en kunststof, Autobranche - garage en handel, Datacenters, Industrie - verf en drukinkt, Autobranche - wasinrichting

Beschrijving

Reclameverlichting hoeft alleen te branden als potentiële klanten de reclame ‘in het donker’ kunnen bekijken. Vaak brandt reclameverlichting de hele nacht, terwijl dit niet altijd nuttig is en zo onnodig elektriciteit wordt verbruikt.

Schakel reclameverlichting met de volgende regelingen:

  1. Schemerschakelaar
    Overdag (bij voldoende daglicht) is de reclameverlichting vaak niet zichtbaar en dus overbodig. Een schemerschakelaar schakelt de verlichting ‘s avonds automatisch in.
  2. Tijdschakelklok
    ’s Nachts tussen 2:00 uur en 5:00 uur zijn weinig personen (potentiële klanten) op straat aanwezig, die deze reclame zullen zien. Een tijdschakelaar schakelt de verlichting dan uit.

Degene die de reclameverlichting installeert, inregelt (of verhuurt) is vaak niet degene die de elektriciteitsrekening hoeft te betalen. Hierdoor wordt tijdens het moment van installeren of inregelen geen rekening gehouden met onnodig elektriciteitsverbruik.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is toepasbaar op alle reclameverlichting (zowel lichtbakken als aangelichte reclameborden).

Milieuaspecten

Energiebesparing doordat de reclameverlichting minder aan staat. De besparing kan worden bepaald door het vermogen van de lampen (en eventuele andere elektrische gebruikers die op de schakeling worden aangesloten) te vermenigvuldigen met het aantal uren dat de verlichting uit staat.

Financiële aspecten

De maatregel verdient zich vaak binnen 5 jaar terug en is daarom voor meerdere branches/situaties erkend, maar met verschillende randvoorwaarden. Bekijk de randvoorwaarden op de website van Infomil, tabel 1 (Bedrijfstakken met erkende maatregelen voor energiebesparing), tweede kolom (Bijlage 10): Uittreksel per branche.

Afhankelijk van de bereikbaarheid van de reclameverlichting en de eventuele koppeling met andere elektriciteitsverbruikers bedraagt de investering tussen de € 100 en € 300. In bijvoorbeeld een tankstation (met verlichting bij naam en logo, verlichte zuilen en/of aangelichte borden) kunnen de kosten oplopen tot € 500. Wanneer de reclameverlichting niet op een groep is aangesloten, moet er mogelijk ook extra bekabeling aangelegd worden.

Aanvullende informatie

Controleer jaarlijks of de tijdklok en de schemerschakelaar nog juist functioneren. Bij een vervuilde lichtsensor kan de verlichting onnodig branden.

Doelmatig beheer en onderhoud (DBO)

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig beheer en onderhoud nodig is. Stimular verwacht dat toezichthouders op hoofdlijnen / steekproefsgewijs zullen beoordelen hoe u voldoet aan deze maatregelen. Als op een enkele plek het beheer en onderhoud onvoldoende is, zal dat geen probleem zijn. Als er op meerdere plekken sprake is van achterstallig of onvoldoende beheer en onderhoud, zal de toezichthouder daar waarschijnlijk wel een punt van maken en uw vragen hoe u de DBO-maatregelen beter gaat borgen.

Voor verlichting zijn de DBO-maatregelen:

  • Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen.
  • Tijdig defecte lampen vervagen.
  • Aanpassen van het verlichtingsniveau aan de activiteit. Zie tip Dim verlichting wanneer minder licht nodig is

Bronnen: Stichting Stimular, Infomil: kennisbank Energiebesparing en Winst

Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.