Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Schakel koel- en vriescelverlichting op deurschakelaar of bewegingssensor

Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Kantoren, Onderwijs, Detailhandel - overig, Handel en distributie, Detailhandel - supermarkten, Zorg - zorginstellingen, Recreatie - restaurants en cafés, Detailhandel - tankstations, Sport - overig, Recreatie - hotels, Sport - zwembaden, Landbouw - land- en tuinbouw, Zorg - ziekenhuizen, Zorg - overig, Zorg - kinderdagverblijven, Cultuur - podia, Recreatie - overig, Autobranche - wasinrichting

Beschrijving

Medewerkers die met ‘volle handen’ of met een wagen uit de koel- of vriescellen weglopen of rijden, schakelen het licht in de koel- of vriescel niet altijd uit. Hierdoor wordt onnodig elektriciteit verbruikt. Ook de warmte die de verlichting in een koel- of vriescel produceert, moet weg gekoeld worden. Hierdoor wordt nogmaals onnodig elektriciteit verbruikt.

De koelcelverlichting kan geregeld worden op twee manieren:

  1. Een deurschakelaar, ofwel een indrukcontact (indrukbare pin) in het kozijn of een kastje met een scharnierbare looprol aan de zijkant van de deur. Bij het openen van de deur wordt het contact verbroken en gaat de verlichting aan. Bij het sluiten van de deur gaat de verlichting weer uit.
  2. Een aanwezigheidssensor of bewegingsmelder, vaak in het plafond of aan de wand. Detectie gebeurt door middel van warmtebeweging (infrarood / IR sensoren) of geluid / echoverandering (akoestische sensoren).

Als een deurcontact of aanwezigheidssensor niet mogelijk is, installeer dan op z’n minst een detectielamp aan de buitenkant van de koel- of vriescel. Deze maakt van buitenaf zichtbaar of de lamp in de cel aan is.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is van toepassing op koel- en vriescellen.

Schakeling met een deurcontact is alleen functioneel bij kort verblijf in de koeling (de deur moet immers open blijven om te kunnen zien). Bij lang verblijf in de koeling werkt een sensor efficiënter, omdat de deur dan dicht kan.

Milieuaspecten

De besparing is afhankelijk van de verlichting in de koelcel en het huidige lichtschakelgedrag. Er wordt bespaard op het gebruik van de verlichting en op het koelen/ vriezen in de cel. Gemiddeld wordt jaarlijks per koelcel 250 kWh tot 500 kWh aan elektriciteit bespaard.

Financiële aspecten De maatregel verdient zich vaak binnen 5 jaar terug. Vraag een offerte aan.

De investering bedraagt per deur € 30 tot € 50.
Voorbeeld: In een koelcel is 200 Watt aan verlichting geïnstalleerd. Gemiddeld een keer per week vergeet men het licht uit te schakelen en blijft de hele nacht (10 uur) de verlichting branden. Per jaar geeft dit een verbruik van 100 kWh (€ 15, bij € 0,15 per kWh). Om de warmte weg te koelen, gebruikt de koelinstallatie 33 kWh (€ 5). De automatische deurschakeling (deurcontact) bespaart per jaar 133 kWh (€ 20) en verdient zich door het gecombineerde effect in 2 jaar terug.

Aanvullende informatie

Erkende maatregel voor energiebesparing

Het Activiteitenbesluit schrijft voor dat bedrijven en organisaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen verplicht zijn rendabele energiebesparende maatregelen te nemen. Deze maatregel is voor een of meerdere branches rendabel ofwel erkend. Een maatregel is erkend op een zelfstandig moment (zo snel mogelijk) of op een natuurlijk moment (bij vervanging/renovatie) en soms afhankelijk van de situatie. Lees meer in de tip Voldoe aan (erkende) maatregelen uit Activiteitenbesluit. Op de website van Infomil staat per branche een overzicht van de erkende maatregelen met daarbij de technische en economische randvoorwaarden.

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig beheer en onderhoud (DBO) nodig is. Beoordeel jaarlijks of de techniek nog goed functioneert. Lees meer in de tip Jaarlijks doelmatig beheer en onderhoud van erkende (energie)maatregelen.

Voor productkoeling zijn de DBO-maatregelen:

Bronnen: Stichting Stimular, Infomil: kennisbank Energiebesparing en Winst

Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.