Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Geen onnodige apparatuur in gekoelde ruimtes

Beschrijving

Voorkom elektriciteitsverbruik in een gekoelde ruimte zoveel mogelijk. Alle elektriciteit wordt uiteindelijk in warmte omgezet, en moet dan weer ‘weggekoeld’ worden. Hierdoor wordt onnodig elektriciteit verbruikt.

  1. Enkele voorbeelden van apparatuur die niet noodzakelijk in een geklimatiseerde ruimte aanwezig hoeven te zijn, zijn de elektrische motor van de ventilator van een luchtbehandelingkast of een no-break (een back-up systeem ten behoeve van het uitvallen van elektriciteit). Plaats deze apparatuur (waar mogelijk) buiten een gekoelde ruimte. Controleer  jaarlijks of apparatuur onnodig in een gekoelde (server-)ruimte is opgesteld.
  2. Zorg dat er zo min mogelijk warmte van verlichting moet worden gekoeld. Gebruik daarom energiezuinige lampen (TL, LED, spaarlampen) die geven minder warmte af. Doe verlichting uit als de ruimte verlaten is.

Toepasbaarheid

De maatregel is van toepassing op alle gekoelde ruimten in een gebouw. De maatregel is met name van toepassing op ruimten die langdurig elektrisch gekoeld worden, zoals serverruimten. 

Milieu aspecten

Het ‘wegkoelen’ van warmte kost circa 50% van de energie die wordt geproduceerd.  Als een apparaat in een serverruimte jaarlijks 1.000 kWh gebruikt, wordt eveneens 1.000 kWh aan warmte geproduceerd. Voor het ‘wegkoelen’ van deze warmteoverlast is circa 500 kWh elektriciteit nodig. Dit kan worden beperkt. 

Financiële aspecten

De investering is over het algemeen gering. Soms is het nodig om een functionele verbinding naar de apparatuur te maken in de desbetreffende (server-)ruimte. Vaak is een kabel via het plafond al voldoende.

De gemiddelde terugverdientijd is 0 tot 1 jaar.

Aanvullende informatie

Lees ook de tip Efficiënt koelen.

Bron: Infomil

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.