Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Sluit koel- en vriescellen goed

Beschrijving

Koel- en vriescellen met slecht sluitende deuren gebruiken meer elektriciteit dan koel- en vriescellen met goed sluitende deuren. Ook gaat het de kwaliteit van de opgeslagen producten achteruit (door de warmte en het vocht die iedere keer binnenkomt).

 • Controleer periodiek of de medewerkers de deuren van koel- en/of vriescellen goed sluiten. Lees ook de tip Stimuleer goed gedrag.
 • Door gebruik van een deurdranger wordt de tijd dat de deur openstaat verkort. Er zijn speciale deurdrangers voor koel- en vriescellen, die de deur alleen het laatste stukje extra sluiten.
 • Test periodiek de sluiting van een deur met een vel papier. Stop het vel papier tussen deur en deurpost en sluit de deur. Het vel papier moet vastgeklemd blijven zitten.
 • Vervang versleten deurrubbers van koel- en vriescellen.
 • Vervang de deur als deze niet meer goed sluitend te maken is.

Toepasbaarheid

Deze maatregel van toepassing op de aanwezige koel- en/of vriescellen bij bijvoorbeeld groentewinkels of slagerijen. Deze maatregel is toepasbaar bij:

 • slecht sluitende deuren
 • dichtvriezende deuren

Milieu aspecten

Via niet goed sluitende deuren komt warmte de koelcel binnen die vervolgens wordt ‘weggekoeld’. De warme lucht is ook relatief vochtig. Deze vochtige lucht condenseert op de verdamper en er ontstaat ijs- (ofwel rijp-)vorming. De rijp werkt als isolatie en het duurt het langer om de koude uit de verdamper aan de koeling af te geven. Hierdoor wordt meer elektriciteit gebruikt en wordt ook de levensduur van het systeem verkort (vanwege het hogere aantal ‘draaiuren’).

De besparing is afhankelijk van de bedrijfsituatie, namelijk de tijd die de koel- of vriescel momenteel niet goed is gesloten en de mate waarin hij niet is afgesloten. Een koelcel, waarvan de deur gedurende 8 uur per dag geheel open staat, zal op jaarbasis circa 25% meer elektriciteit gebruiken dan een koelcel die in principe altijd is afgesloten.

Een slecht sluitende deur zal op jaarbasis 2 tot 5% meer energieverbruik geven. 

Financiële aspecten

 • Indien een deur van een koel- of vriescel in principe goed afsluit, maar de medewerkers de deur tijdens werkzaamheden vaak open laat staan, is geen investering nodig.
 • Bij een minder goed sluitende deur van een koel- of vriescel is wel een investering noodzakelijk, namelijk een deurdranger.
 • Bij een slecht sluitende deur zijn er kosten voor een nieuwe koelceldeur.
 • De gemiddelde terugverdientijd is 0 tot 2 jaar.

Bron: Infomil

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

 • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.