Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Aparte voorziening voor warm tapwater

Beschrijving

Er zijn vele situaties waar een aparte voorziening voor warm tapwater rendabel is:

  1. Komt het warm tapwater uit een combiketel of boiler die ver weg is van het tappunt? Je verliest veel warmte, vooral bij kleine afnames.
  2. Is jouw verwarmingsketel buiten het stookseizoen alleen voor de productie van warm tapwater in bedrijf? En heeft deze ketel een intern voorraadvat of een waakvlam? Je hebt onnodige stilstandsverliezen voor het op temperatuur houden van het ketelwater of de waakvlam.
  3. Heb je een grote cv-ketel die ook een grote vraag naar warm tapwater verzorgt, bijv. in een zorginstelling of sporthal? Deze grote cv-ketel is inefficiënt.

Ad 1
Lees de tip Productie warm tapwater op afnamepunt.

Ad 2
Het bijplaatsen van een aparte voorziening voor warm tapwater kan rendabel zijn. Je kunt jouw verwarmingsketel dan uitzetten buiten het stookseizoen.

Je kunt kiezen uit een boiler of geiser, beiden in een gas of elektrische uitvoering. De gasgestookte zal geen waakvlam meer hebben. Ook zullen de stilstandsverliezen voor het op temperatuur houden van het water kleiner zijn omdat een specifieke boiler beter is geïsoleerd dan een voorraadvat in een cv-ketel. Zie voor meer informatie de tips Doorstroom­­apparatuur i.p.v. close-in boiler voor warm tapwater en Gasgestookte HR-boiler i.p.v. conventionele boiler.

Aardgas is een eindige bron en draagt bij aan het klimaatprobleem. Kies daarom bij voorkeur voor een verwarmingssysteem zonder aardgas of een hybride-systeem dat het aardgasverbruik flink vermindert. Als je toch gebruik wilt maken van een aardgasgestookt systeem lees je hieronder meer.

Ad 3
Kies in situaties met een grote vraag naar warm tapwater (bijv. zorginstellingen of sporthallen) voor een aparte ketel of gasgestookte boiler. Stem de capaciteit van deze ketel af op het gebruik van warm tapwater. Zorg vervolgens ook dat de primaire groep (de leiding die in het ketelhuis de diverse cv-groepen en de warm tapwater-boiler voedt) weersafhankelijk geregeld wordt. Lees daarover meer in de tip Weersafhankelijke regeling.

Een grote cv-ketel die ook warm tapwater verzorgt is inefficiënt om meerdere redenen:

  1. Een grote ketel heeft meer warmteverlies dan een kleine(re) ketel. Buiten het stookseizoen staan de grote ketel(s) alleen te branden voor de relatief kleine hoeveelheid warm tapwater. Een ketel die op de warmwarmtevraag is afgestemd is efficiënter.
  2. De primaire groep zal meer warmteverlies hebben. Als een ketel voor verwarming én tapwater gebruikt wordt is de primaire groep altijd erg warm (minimaal 70˚C, in verband met het voorkomen van legionella). Als deze ketel alleen voor verwarming gebruikt wordt zal de primaire groep in de zomermaanden koud en in het voor- en najaar lauw zijn. Dit resulteert in minder warmteverlies.
  3. De overige groepen (zoals bijvoorbeeld radiatoren, de luchtbehandeling of vloerverwarming) krijgen wisselend warmte met een hoge of lage temperatuur vanuit de primaire groep aangeboden. De regeling van de groepen hebben soms moeite met deze wisselende temperaturen.
  4. De primaire groep kan niet weersafhankelijk geregeld worden.

Toepasbaarheid

Ad 2
Bespreek de toepasbaarheid met jouw installateur.

Ad 3
De maatregel is van toepassing bij gebouwen waar het warm tapwater door de relatief grote ketels wordt opgewarmd die ook voor de verwarming van het gebouw zorgen én waar een grote vraag naar warm tapwater is, bijv. zorginstellingen of sporthallen. Deze maatregel is dus niet van toepassing voor aanleunwoningen en dergelijke, die een combiketel hebben.

Milieu aspecten

Energiebesparing. De hoeveelheid is afhankelijk van het verbruik van warm tapwater en de grootte van de verwarmingsketel.

Ad 2
Ter illustratie: Een cv-ketel van 100 kW op onderwaarde heeft in de zomermaanden een stilstandsverlies van 150 tot 200 m3 aardgas. Daarnaast verbruikt de circulatiepomp elektriciteit.

Ad 3
In zorginstellingen kan naar schatting zo’n 20% bespaard worden op het gasgebruik voor warmtapwater door installatie van aparte warmwatervoorzieningen. Weet je niet hoeveel dit is? Wanneer je maandelijks het gasverbruik registreert, geeft het gebruik gedurende warmere perioden (bijvoorbeeld de zomermaanden) een redelijk beeld van het basisgebruik. Het basisverbruik is het gasgebruik voor warmtapwater en mogelijk ook voor koken.

Financiële aspecten

De investering en de terugverdientijd zijn situatieafhankelijk. Een kleine ketel (circa 20 kW) voor een boiler met een inhoud van 150 liter kost rond € 2.000 (inclusief plaatsing). Een ketel van 200 kW kost circa € 10.000. De terugverdientijd bij zorginstellingen is 2 tot 7 jaar.

De direct gasgestookte condenserende boiler en de direct gasgestookte hoogtemperatuur tapwaterboiler staan op de Energielijst (2019, codes 210107, 220114 en 220115) en komen daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat u een extra bedrag ter grootte van 45% (2019) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek.

Aanvullende informatie

Bekijk ook:
Doorstroom­­apparatuur i.p.v. close-in boiler voor warm tapwater
Productie warm tapwater afstemmen op behoefte
Productie warm tapwater op afnamepunt
Gasgestookte HR-boiler i.p.v. conventionele boiler

Bron: Infomil, Energiecentrum, Stichting Stimular

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.