Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Waterbesparende douchekop of doorstroombegrenzer

Beschrijving

Voor het douchen van personen is veel water nodig. Er kan water en energie bespaard worden door het installeren van een:

 1. waterbesparende douchekop; deze gebruikt ongeveer 6 liter per minuut, terwijl een verouderde douchekop tot wel 20 liter per minuut gebruikt.
 2. doorstroombegrenzer; deze laten een beperkte hoeveelheid water door en zijn makkelijk te installeren tussen douchekraan en doucheslang.

Bijkomend voordeel is dat bij een lager waterverbruik per douchekop de temperatuur van het warmtapwater veel beter te beheersen is. Bij gelijktijdig gebruik van douches wordt voorkomen dat er opeens te koud of te heet water wordt geleverd. Hou wel rekening met de volgende aandachtspunten:

 1. Spaardouches en doorstroombegrenzers leveren problemen bij combiketels of badgeisers met een te hoge tapdrempel. De tapdrempel is de minimaal benodigde volumestroom om het warmtapwatertoestel in bedrijf te krijgen of te houden. Als de volumestroom naar een douchekop beneden de tapdrempel ligt, komt het toestel niet in bedrijf. Dan staat de gebruiker onder een koude douche! Installeer in bestaande situaties een doorstroombegrenzer of douchekop die een volumestroom doorlaat die groter is dan de tapdrempel van het warmtapwatertoestel. Stel in nieuwbouwsituaties de tapdrempel van het warmtapwatertoestel lager in dan de kleinst te verwachten warmtapwatervolumestroom.
 2. Houd behalve de tapdrempel ook rekening met variërende watertemperaturen veroorzaakt door drukschommelingen. Dit kan zich voordoen bij vervanging door een waterbesparend type. De variërende temperaturen worden veroorzaakt door verdringing van koud en warm water in de douchekop onder invloed van drukverschillen.

Waterbesparende douchekop

Voor douchekoppen zijn doorstroomklassen gedefinieerd (bij een normale waterdruk van 100 kPa (kiloPascal); Een douchekop laat meer water door als de druk hoger is).

 • Doorstroomklasse Z is het zuinigst met een doorstroom van 4,2 tot 6,9 liter per minuut.
 • Klasse A geeft tussen 6,9 en 8,7 liter per minuut.
 • Klasse S (standaard) geeft tussen 8,7 en 11,5 liter per minuut.
 • Daarna volgen de grote waterslurpers, klasse B tot en met D (11,5 tot wel 21,9 liter per minuut).

Omdat bij waterbesparende douchekoppen de weerstand in de douchekop groter is, ontstaat in de doucheslang een hogere druk dan bij gewone douchekoppen. De doucheslang moet geschikt zijn voor die hogere druk: 300 tot 500 kPa, afhankelijk van de druk in de installatie. Een doucheslang die voldoet aan BRL-K668 (en daarmee aan NEN-EN 1113) is geschikt voor een voordruk tot 500 kPa.

Doorstroombegrenzers

Er zijn drukafhankelijke en drukonafhankelijke doorstroombegrenzers. Drukafhankelijke doorstroombegrenzer verkleint de doorstroomopening. Drukonafhankelijke doorstroombegrenzers leveren een ingestelde hoeveelheid water die onafhankelijk is van de druk in de leiding. Deze zijn dus vooral geschikt als er variaties zijn in de druk in het leidingstelsel.

Er zijn doorstroombegrenzers die uitgerust zijn met de mogelijkheid om handmatig de volumestroom nog bij te regelen zodat ook grotere volumestromen mogelijk zijn. Dit is met name relevant bij tappunten waar ook behoefte is aan grotere volumestromen, zoals bijvoorbeeld een bad, of in een keuken.
Aandachtspunten bij doorstroombegrenzers: controleer of de doorstroombegrenzer geschikt is voor de (warmtapwater) temperaturen waarbij deze toegepast wordt. Een doorstroombegrenzer maakt vaak gebruik van een elastomeer, welke gevoelig is voor temperatuur.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is toepasbaar in gebouwen waar veel gedoucht wordt, denk hierbij aan zwembaden, sportcentra of zorginstellingen.

Milieu aspecten

Het plaatsen van een waterbesparende douchekop of doorstroombegrenzer bespaart op inkoop van drinkwater en ook energie die nodig is voor het opwarmen van het douchewater. De besparing per douchebeurt is ongeveer 10 liter. Ook wordt bespaard op de afvoer van afvalwater. De besparing op douchewater en verwarming van het douchewater kunnen oplopen tot boven 50%.

Voorbeeld

Wanneer in een hotel iedere dag 10 minuten per kamer gedoucht wordt, wordt circa 20 m3 water per kamer per jaar bespaard en 80 m3 aardgas (in geval van gasgestookt warmwatertoestel).
Wanneer in een zwembad iedere douche 30 minuten per dag gebruikt wordt, wordt circa 60 m3 water per douche per jaar bespaard en 240 m3 aardgas (in geval van gasgestookt warmwatertoestel).

Financiële aspecten

Er zijn waterbesparende douchekoppen vanaf € 10 verkrijgbaar. Goede douchekoppen kosten rond de € 40. Doorstroombegrenzers kosten vanaf € 5 (Bron: Milieucentraal). Deze kosten zijn exclusief de installatiekosten.

De gemiddelde terugverdientijd van een waterbesparende douchekop of een doorstroombegrenzer is minder dan 1 jaar (Bron: Milieucentraal).

Aanvullende informatie

Erkende maatregel voor energiebesparing

Het Activiteitenbesluit schrijft voor dat bedrijven en organisaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen verplicht zijn rendabele energiebesparende maatregelen te nemen. Deze maatregel is voor een of meerdere branches rendabel ofwel erkend. Een maatregel is erkend op een zelfstandig moment (zo snel mogelijk) of op een natuurlijk moment (bij vervanging/renovatie) en soms afhankelijk van de situatie. Lees meer in de tip Voldoe aan (erkende) maatregelen uit Activiteitenbesluit. Op de website van Infomil staat per branche een overzicht van de erkende maatregelen met daarbij de technische en economische randvoorwaarden.

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig beheer en onderhoud (DBO) nodig is. Beoordeel jaarlijks of de techniek nog goed functioneert. Lees meer in de tip Jaarlijks doelmatig beheer en onderhoud van erkende (energie)maatregelen.

Voor warmtapwaterinstallaties zijn de DBO-maatregelen:

 • Periodiek onderhouden van kranen, keerkleppen en warmtapwatervoorzieningen. Zie tip Onderhoud kranen en warmwatertoestellen.
 • Verlagen instellingen temperatuur van het tapwater tot minimaal 60 graden Celcius.

Bronnen: Stichting Stimular, Infomil: kennisbank Energiebesparing en Winst, Uneto-VNI, Milieucentraal

Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

 • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.