Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Optimaliserende regeling (van opstarten) verwarming

Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Kantoren, Onderwijs, Detailhandel - overig, Detailhandel - supermarkten, Zorg - zorginstellingen, Recreatie - restaurants en cafés, Sport - overig, Recreatie - hotels, Sport - zwembaden, Voedingsindustrie - overig, Zorg - ziekenhuizen, Zorg - overig, Voedingsindustrie - brood en banket, Voedingsindustrie - zoetwaren, Industrie - rubber en kunststof, Autobranche - garage en handel, Datacenters

Beschrijving

Een optimaliserende cv-regeling zorgt ervoor dat een gebouw ‘s ochtends / bij aanvang van het gebruik behaaglijk warm is dat het opwarmen zo kort mogelijk duurt. De regeling zorgt dat de cv-installatie eerder gaat stoken bij een lage buitentemperatuur (bijvoorbeeld -10 °C) dan bij een hogere buitentemperatuur (bijvoorbeeld 15 °C). Er zijn twee typen optimaliserende regelingen:

  1. Bij grote complexe gebouwen heeft de regeling een binnen- en buitentemperatuursensor. Op basis van de buitentemperatuur, de binnentemperatuur en de snelheid, waarmee het gebouw in de afgelopen dag is opgewarmd, wordt het opstarttijdstip van het verwarmingsproces bepaald;
  2. Bij kleine minder complexe gebouwen heeft de regeling alleen een binnentemperatuursensor. Op de regelapparatuur moet worden aangegeven of het een ‘zwaar’ of een ‘licht’ gebouw betreft. De regelapparatuur berekent vervolgens op basis van de heersende binnentemperatuur het opstarttijdstip voor het opwarmproces.

De optimaliserende regeling is uitermate geschikt om de verwarmingsinstallatie per groep te regelen. Per groep kan, afhankelijk van de gebruiksfunctie van de betreffende ruimten en de geveloriëntatie, een aparte stooklijn en nachtverlaging worden ingesteld. Hierdoor wordt nauwkeuriger aangesloten bij de individuele warmtevraag per groep.

Voor een goede werking van een optimaliserende regeling is de locatie van de sensoren zeer bepalend. Controleer jaarlijks of de binnensensor nog wel in een representatieve ruimte zit. Zie de tip Temperatuursensoren klimaatinstallatie op de juiste plaats.

Toepasbaarheid

De maatregel is van toepassing op een cv-ketel die alleen door een klokregeling wordt in- en uitgeschakeld. U kunt aan het opstarttijdstip zien of uw cv alleen door een klokregeling wordt in- en uitgeschakeld. Als het ingestelde tijdstip enige (of vele) uren vroeger is dan de start van de gebruikstijd van het gebouw zal vrijwel altijd sprake zijn van een klokregeling. Wanneer de ingestelde tijd via de regelapparatuur gelijk is aan de start van de gebruikstijd van het gebouw, zal vrijwel altijd sprake zijn van een optimaliserende cv-regeling. De meest regelingen van klimaatinstallaties bevatten deze functionaliteit. Als dat niet is het geval is kan de bestaande regeling worden vervangen.

Milieu aspecten

Het effect van de maatregel is het grootst bij gebouwen die:

  • slecht zijn geïsoleerd;
  • veel kieren en spleten hebben (waardoor altijd sprake is van veel ventilatie).

Met een optimalisatie kan 5 tot 15% op het jaarlijkse gasverbruik worden bespaard.

Financiële aspecten

De maatregel is uitsluitend rendabel in gebouwen die maar een deel van de gehele dag in gebruik zijn (zoals de meeste kantoorgebouwen, supermarkten en werkruimten).

De maatregel verdient zich vaak binnen 5 jaar terug en is daarom voor meerdere branches/situaties erkend, maar met verschillende randvoorwaarden. Bekijk de randvoorwaarden op de website van Infomil, tabel 1 (Bedrijfstakken met erkende maatregelen voor energiebesparing), tweede kolom (Bijlage 10): Uittreksel per branche.

Wanneer geen optimalisatie aanwezig is, varieert de investering van € 100,‐ voor een eenvoudige cv-installatie tot € 700,‐ per cv-groep voor grote cv-installaties. De gemiddelde terugverdientijd is 0 tot 1 jaar.

Aanvullende informatie

  • Geef minimaal éénmaal per jaar de opstarttijden (voor het verwarmen van het gebouw) aan de installateur door.
  • Controleer jaarlijks of het inschakeltijdstip van de cv-installatie met het te verwachte inschakeltijdstip overeenkomt. TIP: veel cv-installaties geven het laatste inschakeltijdstip op een display weer. Voor een betere analyse is het raadzaam om gedurende één week een (schrijvende) temperatuurmeting uit te voeren.

Doelmatig beheer en onderhoud (DBO)

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig beheer en onderhoud nodig is. Stimular verwacht dat toezichthouders op hoofdlijnen / steekproefsgewijs zullen beoordelen hoe u voldoet aan deze maatregelen. Als op een enkele plek het beheer en onderhoud onvoldoende is, zal dat geen probleem zijn. Als er op meerdere plekken sprake is van achterstallig of onvoldoende beheer en onderhoud, zal de toezichthouder daar waarschijnlijk wel een punt van maken en uw vragen hoe u de DBO-maatregelen beter gaat borgen.

Voor ruimteverwarming zijn de DBO-maatregelen:

Bronnen: Stichting Stimular, Infomil: kennisbank Energiebesparing en Winst

Naam: Eric van Bommel Bedrijfsnaam: Hotel Kijkduin Datum: 02 juni 2014 Zo besparen we jaarlijks ongeveer 2.400 euro aan stookkosten
Eric van Bommel en Karin Dolk kochten vier jaar geleden Hotel Kijkduin in het Zeeuwse Domburg. De nieuwe eigenaren besloten tot een verbouwing, waarbij werd geprobeerd het hotel ook energiezuiniger te maken.
De dertig jaar oude verwarmingsketel is vervangen door een moderne ketel met een weersafhankelijke thermostaat. Het apparaat meet de buitentemperatuur, meet de vraagtemperatuur, en warmt het verschil bij. Bij de oude ketel ging 30 procent van de warmte rechtstreeks door de schoorsteen naar buiten. Bij deze ketel is dat nog maar 3 tot 5 procent.

Bron: Energiecentrum, datum onbekend
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.