Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Produceer precies voldoende betonmortel

Beschrijving

De hoeveelheid betonmortel wordt vaak ruim berekend door een uitvoerder op de bouw om problemen en extra kosten te voorkomen (in het geval er te weinig wordt geleverd is er extra transport nodig, vertraging etc.). Echter, ook een teveel leidt tot hogere kosten, namelijk om het overtollige betonmortel als afval af te voeren.
Stimuleer de uitvoerder nauwkeurige berekeningen uit te voeren. Daar zijn beide partijen bij gebaat!

Biedt als betonmortelbedrijf aan de overgebleven mortel in de mixer te laten en en voer deze zoveel mogelijk terug in het proces.

Toepasbaarheid

Algemeen toepasbaar.

Milieu aspecten

Met deze maatregelen kan 5 tot 10% bespaard kan worden op alle milieuaspecten die van belang zijn bij de productie: aardgas, elektriciteit, goederenvervoer en afval.

Financiële aspecten

Voor deze maatregel zijn geen of kleine investeringen nodig. Er is tijd nodig voor het aanpassen van procedures, logistieke aanpassingen en instrueren en eventueel opleiden van personeel. Door de beperkte kosten kunnen de opbrengsten de gemaakte kosten ver overtreffen.

Bron: Preventietoppers betonindustrie in Zuid-Holland (Provincie Zuid-Holland)

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.