Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Kengetallen personenvervoer

Beschrijving

Kengetallen stellen u in staat het zakelijk en woon-werkverkeer van uw bedrijf te vergelijken met voorgaande jaren en met collegabedrijven. Voor de berekening van uw kengetallen maakt u de vervoercijfers onafhankelijk van omzet of aantal medewerkers. Voorbeelden van kengetallen zijn:

  • percentage openbaar vervoer, fiets en lopen bij woon-werkverkeer;
  • woon-werk kilometers per medewerker;
  • zakelijke kilometers per medewerker;
  • brandstofverbruik zakelijk verkeer per productie-eenheid.

Voorbeelden van een productie-eenheid zijn de aanneemsommen in de bouw of de papierdoorzet van een drukkerij.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is algemeen toepasbaar. U heeft onder andere de volgende gegevens nodig:

  • woon-werkafstand en vervoerswijze van uw medewerkers
  • declaraties van zakelijke kilometers
  • brandstofverbruik eigen wagenpark
  • aantal medewerkers
  • omzet en/of productie-eenheid

Milieu aspecten

Vergelijking van de eigen kengetallen met die van de branche geeft aan hoeveel potentieel er is voor kilometerreductie en brandstofbesparing. Dit inzicht kan leiden tot het nemen van preventieve milieumaatregelen.

Financiële aspecten

Vermindering van reiskilometers bespaart ook kosten. Zo kunt u besparen op reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer, op declaraties van autokilometers en op brandstofkosten voor uw wagenpark. Jaarlijkse kosten voor een leaseauto liggen gemiddeld bijna 5 maal zo hoog als het dagelijks gebruik van openbaar vervoer door één medewerker.  

Aanvullende informatie

Een overzicht van enkele landelijke gemiddelden:

Woon-werkverkeer
Percentage autogebruik 79 %
Percentage gebruik OV 13 %
Percentage fietsen / lopen 6 %
Kilometers per persoon per dag   23 km

Zakelijk verkeer
Percentage autogebruik 90 %
Percentage gebruik OV 5 %
Percentage fietsen / lopen 1 %
Kilometers per persoon per dag   7 km

Bron: Stichting Stimular, Mobiliteitsonderzoek Nederland (CBS, Rijkswaterstaat)

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.