Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Isoleer leidingen

Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Autobranche - autoschadeherstel, Autobranche - garage en handel, Autobranche - wasinrichting, Bouw - bouwbedrijven, Bouw - installatiebedrijven, Bouw - schilders en onderhoud, Bouwmaterialen - beton, Detailhandel - supermarkten, Detailhandel - tankstations, Detailhandel - overig, Grafische industrie, Datacenters, Handel en distributie, Industrie - hout en meubel, Industrie - metalektro, Industrie - papier en karton(waren), Industrie - rubber en kunststof, Industrie - verf en drukinkt, Kantoren, Landbouw - land- en tuinbouw, Landbouw - veeteelt, Onderwijs, Recreatie - restaurants en cafés, Recreatie - hotels, Sport - zwembaden, Sport - overig, Voedingsindustrie - brood en banket, Voedingsindustrie - zoetwaren, Voedingsindustrie - overig, Zorg - ziekenhuizen, Zorg - zorginstellingen, Zorg - overig

Beschrijving

Isoleer leidingen van de centrale verwarming (zowel aanvoer als retour) en circulatieleidingen van warm tapwater, waardoor het warmteverlies naar de omgeving wordt beperkt.

Toepasbaarheid

Leidingisolatie is van toepassing op:

  1. cv-leidingen in ketelhuizen, kruipruimtes, onverwarmde zolders (vaak aanwezig in oude gebouwen), bergingen, opslagruimten en andere onverwarmde ruimtes;
  2. cv-leidingen hoog in ruimtes en tegen het plafond (die geven warmte af op plekken waar geen warmte nodig is)
  3. circulatieleidingen voor warm tapwater.

Controleer jaarlijks om beschadigingen en onjuiste bevestiging te verhelpen.

Milieu aspecten

Isolatie resulteert in energiebesparing op ruimte- en tapwaterverwarming en waterbesparing (in geval van tapwater). De besparing varieert met de leidingdiameter, de leidingtemperatuur en het aantal stookuren. Bij een leiding die alleen tijdens het stookseizoen warm is, met een diameter van 50 mm en een temperatuur van 70 °C, bespaart het isoleren van de leiding:

  • in supermarkten 10 tot 15 m3 gas per meter leiding per jaar.
  • in detailhandel, horeca, kantoren en bedrijven met kantoor en werkplaats 15 tot 20 m³ gas per meter leiding per jaar.
  • in zorginstellingen 45 tot 60 m3 gas per meter leiding per jaar.

Financiële aspecten

De maatregel verdient zich vaak binnen 5 jaar terug en is daarom voor meerdere branches/situaties erkend, maar met verschillende randvoorwaarden. Bekijk de randvoorwaarden op de website van Infomil, tabel 1 (Bedrijfstakken met erkende maatregelen voor energiebesparing), tweede kolom (Bijlage 10): Uittreksel per branche.

De investering verdient zich terug vaak binnen 1 jaar.

De materiaalkosten bedragen € 1 tot € 5 per meter leiding, exclusief loonkosten. Mogelijk kan een van uw medewerkers of de beheerder van het gebouw dit werk in de leegloopuurtjes uitvoeren. Wanneer ook de loonkosten worden meegerekend, zijn de kosten maximaal € 20 per meter leiding. Ook dan is dit nog steeds een rendabele maatregel.

Aanvullende informatie

Zie ook tip Isoleer appendages.

Doelmatig beheer en onderhoud (DBO)

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig onderhoud en beheer nodig is. Stimular verwacht dat toezichthouders op hoofdlijnen / steekproefsgewijs zullen beoordelen hoe u voldoet aan deze maatregelen. Als op een enkele plek het beheer en onderhoud onvoldoende is, zal dat geen probleem zijn. Als er op meerdere plekken sprake is van achterstallig of onvoldoende beheer en onderhoud, zal de toezichthouder daar waarschijnlijk wel een punt van maken en uw vragen hoe u de DBO-maatregelen beter gaat borgen.

Voor leidingisolatie zijn de DBO-maatregelen:

  • Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages).

Bronnen: Stichting Stimular, Infomil, Kennisbank Energiebesparing en Winst

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.