Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Isoleer leidingen

Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Autobranche - autoschadeherstel, Industrie - hout en meubel, Bouw - bouwbedrijven, Kantoren, Onderwijs, Detailhandel - overig, Handel en distributie, Bouwmaterialen - beton, Detailhandel - supermarkten, Zorg - zorginstellingen, Industrie - metalektro, Recreatie - restaurants en cafés, Detailhandel - tankstations, Sport - overig, Recreatie - hotels, Sport - zwembaden, Bouw - installatiebedrijven, Grafische industrie, Landbouw - land- en tuinbouw, Voedingsindustrie - overig, Zorg - ziekenhuizen, Zorg - overig, Bouw - schilders en onderhoud, Zorg - kinderdagverblijven, Landbouw - veeteelt, Voedingsindustrie - brood en banket, Voedingsindustrie - zoetwaren, Cultuur - podia, Recreatie - overig, Industrie - rubber en kunststof, Autobranche - garage en handel, Datacenters, Industrie - verf en drukinkt, Industrie - papier en karton(waren), Autobranche - wasinrichting

Beschrijving

Isoleer leidingen van de centrale verwarming (zowel aanvoer als retour) en circulatieleidingen van warm tapwater, waardoor het warmteverlies naar de omgeving wordt beperkt.

Toepasbaarheid

Leidingisolatie is van toepassing op:

  1. cv-leidingen in ketelhuizen, kruipruimtes, onverwarmde zolders (vaak aanwezig in oude gebouwen), bergingen, opslagruimten en andere onverwarmde ruimtes;
  2. cv-leidingen hoog in ruimtes en tegen het plafond (die geven warmte af op plekken waar geen warmte nodig is)
  3. circulatieleidingen voor warm tapwater.

Controleer jaarlijks om beschadigingen en onjuiste bevestiging te verhelpen.

Milieu aspecten

Isolatie resulteert in energiebesparing op ruimte- en tapwaterverwarming en waterbesparing (in geval van tapwater). De besparing varieert met de leidingdiameter, de leidingtemperatuur en het aantal stookuren. Bij een leiding die alleen tijdens het stookseizoen warm is, met een diameter van 50 mm en een temperatuur van 70 °C, bespaart het isoleren van de leiding:

  • in supermarkten 10 tot 15 m3 gas per meter leiding per jaar.
  • in detailhandel, horeca, kantoren en bedrijven met kantoor en werkplaats 15 tot 20 m³ gas per meter leiding per jaar.
  • in zorginstellingen 45 tot 60 m3 gas per meter leiding per jaar.

Financiële aspecten

De maatregel verdient zich vaak binnen 5 jaar terug. Vraag een offerte aan.

De investering verdient zich vaak terug binnen 1 jaar.

De materiaalkosten bedragen € 1 tot € 5 per meter leiding, exclusief loonkosten. Mogelijk kan een van uw medewerkers of de beheerder van het gebouw dit werk in de leegloopuurtjes uitvoeren. Wanneer ook de loonkosten worden meegerekend, zijn de kosten maximaal € 20 per meter leiding. Ook dan is dit nog steeds een rendabele maatregel.

Aanvullende informatie

Zie ook tip Isoleer appendages.

Erkende maatregel voor energiebesparing

Het Activiteitenbesluit schrijft voor dat bedrijven en organisaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen verplicht zijn rendabele energiebesparende maatregelen te nemen. Deze maatregel is voor een of meerdere branches rendabel ofwel erkend. Een maatregel is erkend op een zelfstandig moment (zo snel mogelijk) of op een natuurlijk moment (bij vervanging/renovatie) en soms afhankelijk van de situatie. Lees meer in de tip Voldoe aan (erkende) maatregelen uit Activiteitenbesluit. Op de website van Infomil staat per branche een overzicht van de erkende maatregelen met daarbij de technische en economische randvoorwaarden.

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig beheer en onderhoud (DBO) nodig is. Beoordeel jaarlijks of de techniek nog goed functioneert. Lees meer in de tip Jaarlijks doelmatig beheer en onderhoud van erkende (energie)maatregelen.

Voor leidingisolatie zijn de DBO-maatregelen:

  • Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages).

Bronnen: Stichting Stimular, Infomil: kennisbank Energiebesparing en Winst

Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.