Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Mobiliteits­management bij verhuizing

Beschrijving

Een verhuizing is het ideale moment om het reisgedrag van je medewerkers te beïnvloeden. Medewerkers hebben nog geen vast reispatroon opgebouwd en staan open voor nieuwe mogelijkheden. Een Mobiliteitscampagne past goed op dit moment.

Er zijn meerdere mogelijkheden te stimuleren dat medewerkers duurzame keuzes maken bij het reizen. Denk bijvoorbeeld aan de volgende maatregelen:

Stimuleer minder reizen

Zakelijk verkeer Woon-werk-verkeer Maatregel
X Regeling voor thuiswerken en/of telewerken
X Regeling met aangepaste werktijden of -wijzen en minder reisdagen
X X Verhuiskosten­rege­ling die stimuleert dichter bij werk te wonen

Stimuleer fietsgebruik

Zakelijk verkeer Woon-werk-verkeer Maatregel
X X Regelingen die fietsen stimuleren
X X Voorzieningen die het gebruik van de fiets ondersteunen
X X Vergoed stallingkosten fiets bij station of OV-halte
X Deel- of dienstfietsen voor zakelijk gebruik
X Elektrische fiets of scooter

Stimuleer openbaar vervoer gebruik

Zakelijk verkeer Woon-werk-verkeer Maatregel
X X Bied OV-abonnementen aan
X Pendeldienst naar OV-knooppunt, P&R of transferium
X X Gecombineerd (openbaar) vervoer op maat
X X Vergoed stallingkosten fiets bij station of OV-halte

Verminder autogebruik

Zakelijk verkeer Woon-werk-verkeer Maatregel
X Regeling die woon-werk autokilometers tot maximum vergoedt
X X Parkeerbeleid

Stimuleer gedeeld autogebruik

Zakelijk verkeer Woon-werk-verkeer Maatregel
X X Carpoolen
X Vanpoolen
X X Stel een auto voor zakenreizen beschikbaar

Bied medewerkers een mobiliteitsbudget aan

Een mobiliteitsbudget is een alternatief voor de leaseauto. De werknemer heeft het beheer over zijn eigen mobiliteitsbudget en kan zelf keuzes maken tussen kosten, gemak en reistijd van de reizen die hij maakt. Door verschillende vervoermiddelen te combineren, kan de werknemer geld besparen ten opzichte van altijd reizen per (lease-)auto. Dat gespaarde geld kan hij besteden aan vervoer voor privé-gebruik of hij krijgt het verschil uitbetaald.

Toepasbaarheid

In elk bedrijf is een combinatie van genoemde maatregelen mogelijk.

Milieuaspecten

Door het nemen van deze maatregel wordt het autoverkeer beperkt. Dit vermindert het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van schadelijke stoffen. Daarnaast wordt de geluid- en visuele hinder beperkt en heeft het een positief effect op het ruimtebeslag. Minder auto’s betekent ook een betere doorstroming waardoor de extra uitstoot als gevolg van files vermindert.

Financiële aspecten

Veel maatregelen kunnen kostenneutraal worden uitgevoerd. De reiskostenvergoedingen blijven gelijk, maar worden op een andere manier uitgegeven. Sommige maatregelen leveren op termijn zelfs een besparing op. Zo kosten faciliteiten voor thuiswerken in eerste instantie geld, maar hoeft daarna minder reiskostenvergoeding uitbetaald te worden.

Bron: Stichting Stimular

Naam: Tijs van de Wielen Bedrijfsnaam: Maasstad Ziekenhuis Datum: 30 November 2013 Medewerkers van Maasstad reizen gemiddeld een behoorlijke afstand naar hun werk: 20 km. Ze komen o.a.v. vanaf de eilanden, Gouda-Utrecht, Tilburg. Tussen 2008 (eerste meting - voor verhuizing) en 2012 zijn 6% meer mensen gaan fietsen, zodat nu ongeveer 30% van de medewerkers op de fiets komt. dat zijn ruim 1.000 mensen. Het autogebruik van Maasstadmedewerkers is met 10% afgenomen.
Bron: Fietserskrant Rotterdam, nov. 2013
Naam: Erik Smit Bedrijfsnaam: MAERSK Datum: 15 February 2010 In verband met gebrek aan parkeerplaatsen op onze nieuwe locatie hebben wij een nieuwe vervoerregeling opgesteld. Deze bestaat uit een nieuwe parkeerregeling, volledige reisvergoeding voor openbaar vervoer van deur tot deur, beperkte kilometervergoeding bij gebruik van de auto, ‘cash-optie' voor leaserijders, fietsenplan en het flexibiliseren van de werktijden. De medewerkers zijn tevreden over onze aanpak van de vervoerproblematiek. Ook de geboden service bij vervoerszaken wordt op prijs gesteld.
Naam: KORT Bedrijfsnaam: Accountants- en adviesbureau Mazars Datum: 13 August 2001 Accountants- en adviesbureau Mazars gaf, in het kader van haar verhuizing, iedere werknemer een persoonlijk openbaar vervoersadvies voor de nieuwe locatie.
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.