Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Tussenmeters voor onderhuurders, gebouwdelen of specifieke apparatuur

Beschrijving

Met tussenmeters kan het energie- of waterverbruik van gebouwdelen, bedrijfsonderdelen, onderhuurders of een installatie apart bemeterd worden. Hierdoor ontstaat inzicht per gebruiker. Daarmee kan sneller worden opgetreden als een afwijking wordt geconstateerd en/of het werkelijke verbruik in rekening gebracht worden. De individuele gebruiker wordt dan bewust van het verbruik (en de gevolgen voor de portemonnee). Tussenbemetering blijkt het totaal energieverbruik soms wel 40% te laten dalen. Neem regelmatig de stand op en communiceer met de afzonderlijke gebouwgebruiker over zijn energieverbruik.

  • Elektriciteits-tussenmeters zijn niet duur in aanschaf. Soms zijn de verbruiksgroepen (dus de bekabeling) niet eenduidig per verbruiker aangebracht. Vaak is met wat extra leidingwerk het toch mogelijk elke verbruiker apart te bemeteren.
  • Als een gebruiker een eigen CV-ketel heeft is vaak eenvoudig een goedkope extra gasmeter te plaatsen. Heeft men geen eigen CV-ketel en wordt de warmte van een centraal systeem afgenomen, dan zal onderzocht moeten worden op welke plekken een relatief duur GJ-meter in het systeem opgenomen kan worden.
  • Een GJ-meter bestaat uit 2 temperatuurssensoren (aanvoer- en retourtemperatuur), een debietmeter (om de waterhoeveelheid te kunnen bepalen) en een rekentelwerk (deze laatste is vaak kostbaar). Sommige energiemonitoringssystemen hebben als men bovenstaande gegevens aanlevert (twee temperaturen en een debiet) de mogelijkheid dit als GJ, of zelfs als kosten, te laten zien.
  • Watertussenmeters zijn goedkoop maar ook de kosten voor water zijn relatief erg laag. Alleen bij verbruik van grote hoeveelheden (of bij verbruik van warmtapwater) kan het soms rendabel zijn tussenmeters te plaatsen.

Vraag je installateur of meetbedrijf naar de mogelijkheden en voor een offerte. NB Stichting Stimular verkoopt GEEN tussenmeters.

Toepasbaarheid

Bij gebouwdelen, bedrijfsonderdelen of installaties die op één groep zijn aangesloten waarvan de gebruiker het verbruik apart wil meten. Voorbeelden:

  • Bedrijven in bedrijfsverzamelpanden die anders meebetalen aan het energie- en/of waterverbruik van buurbedrijven.
  • Tankstations, sportlocaties of zwembaden waarin een aparte horecaonderneming is gevestigd.
  • Warmtepomp voor verwarming

Milieuaspecten

Door het verkregen inzicht kunnen gericht energie- of waterbesparende maatregelen worden uitgevoerd. Tussenbemetering blijkt het totaal energieverbruik soms wel 40% te laten dalen.

Financiële aspecten

De kosten voor het plaatsen en leveren van een tussenmeter voor gas of elektriciteit bedragen € 200 tot € 400. Een water-tussenmeter kost € 50 à € 150.

Als je wordt afgerekend op je eigen verbruik betaal je niet mee aan het verbruik van je buren. Als je besparingen realiseert ontvang je zelf de opbrengsten.

Voor bemetering van elektriciteit of gas is de terugverdientijd 0 tot 1 jaar. Voor GJ-meters of watermeters is de terugverdientijd langer.

Bron: Infomil

Naam: Datum: 01 June 2004 SALTRANS VERMINDERT ENERGIEKOSTEN MET 30%!
Saltrans heeft de energiekosten afgelopen jaar met 30% verminderd, zo'n € 4000. Saltrans realiseerde dit mede door delen van het bedrijfsgebouw apart te bemeteren. Daardoor kan het elektriciteitsverbruik beter doorberekend worden aan de medegebruikers van het pand, een flinke kostenbesparing!
Saltrans is gespecialiseerd in de verkoop en verhuur van interne transportmiddelen, zoals pallet-, vorkhef- en handpallettrucks. Daarnaast verricht het bedrijf reparaties en onderhoud aan deze middelen.
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.