Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Spanningsvrije stopcontacten buiten werktijd

Beschrijving

Zorg in het bedrijf voor twee soorten stopcontacten: die waar de spanning af gaat buiten werktijd en een (beperkt) aantal dat altijd aan blijft. Door deze stopcontacten in het pand op verschillende elektriciteitsgroepen aan te sluiten kan een groot deel van de stopcontacten spanningsvrij worden gemaakt op het moment dat de beveiliging op het pand wordt aangezet. Door de stopcontacten die altijd aan blijven een afwijkende kleur/sticker te geven, is het duidelijk welke stopcontacten waarvoor bedoeld zijn.

Toepasbaarheid

Bij nieuwbouw of vernieuwing van de elektrische installatie.

Milieuaspecten

Energiebesparing door beperken sluipverbruik. Bedrijven die dit hebben toegepast halveerden hun stroomverbruik in de dalperiode. Ze hebben een ‘nachtverbruik’ (verbruik in de dalperiode ten opzichte van totaal elektriciteitsverbruik) van maar 8%. Gemiddeld is het dalverbruik in vergelijkbare bedrijven (bedrijven waar door de week overdag wordt gewerkt zonder koelcellen of andere grote energieverbruikers die 24 uur aan moeten blijven) 15 tot 25%.
Ze besparen met deze maatregel zo’n 10% op hun totale elektriciteitsrekening.

Financiële aspecten

Meerkosten door extra bekabeling en eventuele aansluiting op het beveiligingssysteem.
Het kan ook zonder koppeling aan het beveiligingssysteem door bij de afsluitronde een deel van de elektriciteitsgroepen handmatig uit te schakelen en andere groepen altijd aan te laten.

Bron: Stichting Stimular

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.