Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Tijdschakelklok voor boiler voor warm tapwater

Beschrijving

Plaats een tijdschakelklok op de close-in / keukenboiler om te voorkomen dat deze onnodig in bedrijf is. Schakel de boiler bijvoorbeeld uit buiten werktijden of zorg dat boiler alleen aangaat als de schoonmaak er is.

In een boiler wordt water opgewarmd met elektriciteit of door de verbranding van aardgas. De boiler houdt water continu op een hoge temperatuur. De boiler verbruikt dus energie om koud leidingwater op te warmen én om het warmteverlies te compenseren. Deze maatregel gaat over het verminderen van het warmteverlies.

De snelheid waarin de warmte verloren gaat wordt bepaald door:

  1. Het temperatuurverschil tussen (warm) water en omgeving (delta T).
    Bij een groot temperatuurverschil is er veel warmteverlies; bij een klein verschil is er slechts een gering warmteverlies.
  2. De mate waarop de opgewarmde boiler zijn warmte kan afstaan aan zijn omgeving.
    Dit onderdeel kan verbeterd worden door het verminderen van luchtstroming langs het voorwerp en/of het aanbrengen van isolatie.

Over het algemeen kunnen de isolatie en de luchtsnelheid niet eenvoudig verder worden verbeterd, maar kan de ‘delta T’ wel worden verlaagd. Omdat de boiler warm wordt gehouden, is er continu veel warmteverlies. Wanneer de boiler met een tijdschakelaar wordt uitgeschakeld en niet wordt warm gehouden, zal de temperatuur in de boiler dalen, zodat ook de ‘delta T’ daalt, waardoor het warmteverlies steeds kleiner wordt. De hoeveelheid energie die vervolgens nodig is voor het opwarmen van de boiler is minder dan wanneer de boiler continu op de hoge temperatuur was gehouden.

Er is een verschil tussen grote en kleine boilers. Een grote boiler heeft een gering verliesgevend oppervlak ten opzichte van de inhoud. Ondanks het feit dat een grotere boiler een groter warmteverlies heeft dan een kleinere boiler, koelt het water in de boiler langzamer af. Hierdoor zullen de ‘delta T’ en het warmteverlies langzamer afnemen, dan bij een kleinere boiler. Ook het verlies door de wateraansluitingen etc. is bij grote boilers relatief geringer dan bij een close-in boiler. Bij een grotere boiler is het voordeel van een tijdklok dan ook kleiner dan bij een kleinere boiler.

Toepasbaarheid

Een tijdschakelklok is toepasbaar bij close-in/ keukenboilers (10 liter) die meerdere uren per dag geen warmte hoeven te leveren, bijvoorbeeld als ‘s nachts of in het weekend geen warm water nodig is.

I.v.m. legionella moet het water van het boilerwater gedurende één uur op minimaal 60 °C verwarmd worden.

Milieuaspecten

De besparing is afhankelijk van de tijdschakelaar. Het stilstandsverlies van een boiler van 10 tot 15 liter is 0,3 tot 0,5 kWh/dag ofwel 110 tot 180 kWh per jaar. Met een tijdklok kan gemiddeld 75 kWh (€ 10) bespaard worden door de boiler ’s nachts en in het weekend uit te zetten. Als de boiler minder wordt gebruikt, bijvoorbeeld alleen tijdens schoonmaaktijden wordt gebruikt, dan kan de besparing oplopen.

Financiële aspecten

Een tijdschakelklok met weekprogramma kost tussen € 10 en € 40.
De terugverdientijd is 1 tot 3 jaar.

Aanvullende informatie

Bron: Infomil

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.