Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Vraaggestuurd verwarmen en koelen

Branche: Grafische industrie, Kantoren, Onderwijs, Sport - algemeen, Sport - zwembaden, Voedingsindustrie, Zorg - dierenartsen, Zorg - zorginstellingen
Proces: gebouwverwarming, gebouwkoeling
Thema: Brandstoffen, Elektriciteit

Beschrijving

Het is mogelijk de temperatuur per vertrek vraagafhankelijk te regelen. Dat betekent dat warmte en/of koude (vaak in combinatie met ventilatielucht) alleen in die vertrekken wordt afgegeven waar mensen zijn en dat de hoeveelheid wordt aangepast aan de eisen voor die ruimte. Dit gaat op basis van aanwezigheidsdetectie (die eventueel gelijk de verlichting kan schakelen) en bij voorkeur in combinatie met een instelbare temperatuurregeling per vertrek. In de regeling kan gelijk de ventilatie per vertrek worden geÔntegreerd.

Toepasbaarheid

Nieuwe installatie of renovatie van bestaande klimaatinstallatie.

Milieuaspecten

Vergeleken met het tegelijkertijd verwarmen van alle ruimtes blijkt uit monitoring dat deze regeling 10-30% energie bespaart.

FinanciŽle aspecten

Bij renovatie sterk afhankelijk van de bestaande situatie. Bij nieuwbouw van kantoor- of verblijfslocaties zeker rendabel (terugverdientijd<5 jaar).

Aanvullende informatie

Belangrijk is om te zorgen dat de inblaastemperatuur van ventitlatielucht in het tussenseizoen niet te hoog staat ingesteld zodat in vertrekken actieve koeling nodig zou zijn om deze warmte weer weg te koelen. (Dit geldt natuurlijk niet alleen voor vraaggestuurd regelen van verwarming en koeling).

Een klimaatregeling op basis van aanwezigheidsdetectie staat op de Energielijst 2013 (code 210502) en komt daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat u een extra bedrag ter grootte van 41,5% (2013) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.agentschapnl.nl/eia

Bron: Energietips 2009 van Uneto-VNI

 
Voeg uw reactie toe
Uw naam:
Bedrijfsnaam:
Homepage:
Email:
(optioneel, wordt niet getoond)
Telefoonnummer:
(optioneel, wordt niet getoond)
Reactie:
Type hier de code uit het plaatje hiernaast.