Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Vraaggestuurd verwarmen, koelen en ventileren

Beschrijving

Het is mogelijk de temperatuur per vertrek vraagafhankelijk (dynamisch regelen) te regelen. Dat betekent dat warmte en/of koude (vaak in combinatie met ventilatielucht) alleen in die vertrekken wordt afgegeven waar mensen zijn en dat de hoeveelheid wordt aangepast aan de eisen voor die ruimte. Dit gaat op basis van aanwezigheidsdetectie (die eventueel gelijk de verlichting kan schakelen) en bij voorkeur in combinatie met een instelbare temperatuurregeling per vertrek. In de regeling kan gelijk de ventilatie per vertrek worden geïntegreerd.

Toepasbaarheid

Nieuwe installatie of renovatie van bestaande klimaatinstallatie.

Milieuaspecten

Vergeleken met het tegelijkertijd verwarmen van alle ruimtes blijkt uit monitoring dat deze regeling 10 tot 30% energie bespaart.

Financiële aspecten

Bij renovatie sterk afhankelijk van de bestaande situatie. Bij nieuwbouw van kantoor- of verblijfslocaties zeker rendabel (terugverdientijd <5 jaar).

Aanvullende informatie

Belangrijk is om te zorgen dat de inblaastemperatuur van ventitlatielucht in het tussenseizoen niet te hoog staat ingesteld zodat in vertrekken actieve koeling nodig zou zijn om deze warmte weer weg te koelen. (Dit geldt natuurlijk niet alleen voor vraaggestuurd regelen van verwarming en koeling).

Een klimaatregeling op basis van aanwezigheidsdetectie staat op de Energielijst (2019, code 210906) en komt daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat u een extra bedrag ter grootte van 45% (2019) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek.

Bron: Energietips 2009 van Uneto-VNI

Naam: Atze Boerstra Bedrijfsnaam: BBA Binnenmilieu Datum: 01 February 2004 Stel, een commercieel dienstverlenend bedrijf met relatief veel hoger opgeleiden, laat een nieuw pand bouwen. De omzet per persoon is circa € 80.000 per jaar; iedere werknemer heeft een werkplek van 8 m2 (twee personen delen telkens een werkruimte van 16 m2). Elke m2 werkplekoppervlak genereert dus jaarlijks circa € 10.000 omzet; 1% productiviteitsverhoging betekent € 100 extra omzet per m2.
In het bouwteam ontstaat discussie over het wel of niet toepassen van 'klasse A temperatuurregeling'; een wandthermostaat waarmee zomer en winter de temperatuur met + of - 3°C is te beïnvloeden door de medewerkers.
Op basis van onderzoek nemen we aan dat een goede temperatuurregeling een productiviteitsverhoging van 3% genereert (conservatieve schatting!) Deze extra investering brengt dus jaarlijks circa € 300 meer omzet op m2 vloeroppervlak, terwijl de investeringskosten € 50/m2 blijken te bedragen (€ 800 reservering per wandthermostaat per werkruimte van 16m2). De terugverdientijd is dus 2 maanden.

Bron: Duurzaam Bouwen (februari 2004, jaar van het binnenmilieu)
Naam: Atze Boerstra Bedrijfsnaam: BBA Binnenmilieu Datum: 01 February 2004 Stel, in het bouwteam ontstaat discussie over het wel of niet toepassen van vraagafhankelijke ventilatie in de vergaderruimten; laten we aannemen dat C02-geregelde ventilatie (setpoint 600 ppm) € 1.000 extra kost per vergaderruimte. De verwachte 'opbrengst' ten opzichte van de reguliere oplossing zonder CO2-regeling: minder snel 'duf' en 'vermoeid' worden tijdens vergaderen, betere snellere besluiten, hogere productiviteit. We nemen aan dat de CO2-regeling de productiviteit 1% verbetert (zeer conservatieve schatting!). Met name de relatief dure krachten (managers, projectleiders e.d.; uurtarief gemiddeld € 100) vergaderen veel.
Stel: elke vergaderruimte (20m2) wordt gemiddeld 50% van de werktijd door circa 8 personen gebruikt. De CO2-regeling levert dan per vergaderruimte € 160 extra omzet per week op (20 uur x 8 x € 100 x 1%). De terugverdientijd is dus 1,5 maand. En dan hebben we het nog niet eens over de energievoordelen (= lagere exploitatiekosten) van CO2-geregelde ventilatie...

Bron: Duurzaam Bouwen (Jaar van het binnenmilieu, februari 2004)
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.