Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Klimaatneutraal ondernemen

Branche: Autobranche, Bouw - bouwbedrijven, Bouw - installatiebedrijven, Bouwmaterialen - Beton, Cultuur, Detailhandel - overig, Detailhandel - supermarkten, Detailhandel - tankstations, Grafische industrie, Handel en distributie, Hout- en meubelindustrie, Kantoren, Metalektro, Onderwijs, Overige branches , Recreatie - hotels, Recreatie - overig, Sport - algemeen, Sport - zwembaden, Voedingsindustrie, Zorg - dierenartsen, Zorg - zorginstellingen
Proces: management: algemeen
Thema: Brandstoffen, CO2-Compensatie, Elektriciteit, Goederenvervoer, Management, Mobiele werktuigen, Woon-werkverkeer, Zakelijk verkeer

Beschrijving

Klimaatneutraal ondernemen betekent dat bij bedrijfsactiviteiten geen CO2 (en eventueel ook andere broeikasgassen) wordt uitgestoten.

De eerste stap om klimaatneutraal te kunnen ondernemen is het bepalen van de CO2-uitstoot. De emissies u hierbij meeneemt, hangt af van het soort activiteit dat u klimaatneutraal wilt maken. Zo worden er voor een klimaatneutraal product andere emissies meegenomen, dan bij een klimaatneutraal gebouw of een klimaatneutrale organisatie. Uw elektriciteits- en gasverbruik en vervoer worden altijd meegenomen. Soms is het ook van belang om de CO2-uitstoot van gebruikte grondstoffen mee te rekenen. Voor uw bedrijf is de Milieubarometer een praktische tool om de CO2-uitstoot te bepalen. Voor een overzicht van mee te nemen emissies kunt u de handreiking Klimaatneutraal worden doe je zo! raadplegen.

Daarna gaat u aan de slag met het verlagen van de CO2-uitstoot. Het advies is om hiervoor de volgende stappen te zetten:

  1. Eérst preventie, dat wil zeggen beperken van uw CO2-uitstoot door energie en brandstofbesparende maatregelen uit te voeren die zich binnen 5 jaar terugverdienen.
  2. Gebruik zoveel mogelijk duurzame energie, zoals groene elektriciteit.
  3. Compenseer de overige CO2- uitstoot. Compenseren is het betalen voor CO2-reductie op een andere locatie, waarbij de behaalde CO2-reductie minimaal gelijk is aan de eigen CO2-uitstoot. Zie de tip Klimaatcompensatie.

Toepasbaarheid

Voor iedereen toepasbaar.

Milieuaspecten

Door klimaatneutraal ondernemen draagt u bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Dit is van groot belang voor een stabiel klimaat. Kies voor inkoop van groene stroom met milieukeur en voor compensatie met Gold Standard credits, dan draagt u werkelijk bij aan vermindering van CO2-uitstoot.

Financiële aspecten

Veel energiebesparende maatregelen verdienen zich binnen 5 jaar terug. Zelf opwekken van duurzame energie is in veel gevallen nog een dure optie. Sommige maatregelen zoals een zonneboiler zijn effectief en verdienen zich ruim binnen de levensduur terug. Ook door samen met andere bedrijven op grote schaal duurzame energie op te wekken, verdient een investering zich sneller terug. Of duurzame energie zichzelf terugverdient is sterk afhankelijk van uw situatie en de beschikbaarheid van subsidies of andere financiële regelingen. Inkoop van groene stroom kost gemiddeld enkele procenten meer dan de inkoop van grijze stroom. De kosten voor compenseren van CO2-uitstoot met Gold Standard credits bedragen circa € 10 per ton CO2 (2013). Voor een kantoor met 100 medewerkers is dat ongeveer € 2.100.

Aanvullende informatie

Stichting Stimular, CE Delft en Stichting Natuur en Milieu hebben een handreiking “Klimaatneutraal worden doe je zo!” opgesteld. Download de handreiking op www.stimular.nl/klimaatneutraal.

Bron: Stichting Stimular, CE Delft en Stichting Natuur en Milieu

 
Voeg uw reactie toe
Uw naam:
Bedrijfsnaam:
Homepage:
Email:
(optioneel, wordt niet getoond)
Telefoonnummer:
(optioneel, wordt niet getoond)
Reactie:
Type hier de code uit het plaatje hiernaast.