Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Klimaatneutraal ondernemen

Beschrijving

Klimaatneutraal ondernemen betekent dat bij bedrijfsactiviteiten geen CO2 (en eventueel ook andere broeikasgassen) wordt uitgestoten.

De eerste stap om klimaatneutraal te kunnen ondernemen is het bepalen van de CO2-uitstoot. De emissies u hierbij meeneemt, hangt af van het soort activiteit dat u klimaatneutraal wilt maken. Zo worden er voor een klimaatneutraal product andere emissies meegenomen, dan bij een klimaatneutraal gebouw of een klimaatneutrale organisatie. Uw elektriciteits- en gasverbruik en vervoer worden altijd meegenomen. Soms is het ook van belang om de CO2-uitstoot van gebruikte grondstoffen mee te rekenen. Voor uw bedrijf is de Milieubarometer een praktische tool om de CO2-uitstoot te bepalen. Voor een overzicht van mee te nemen emissies kunt u de handreiking Klimaatneutraal worden doe je zo! (2009) raadplegen.

Daarna gaat u aan de slag met het verlagen van de CO2-uitstoot. Het advies is om hiervoor de volgende stappen te zetten:

  1. Eérst preventie, dat wil zeggen beperken van uw CO2-uitstoot door energie en brandstofbesparende maatregelen uit te voeren die zich binnen 5 jaar terugverdienen.
  2. Gebruik zoveel mogelijk duurzame energie, zoals groene elektriciteit, biogas en duurzame brandstoffen voor vervoer.
  3. Compenseer de overige CO2- uitstoot. Compenseren is het betalen voor CO2-reductie op een andere locatie, waarbij de behaalde CO2-reductie minimaal gelijk is aan de eigen CO2-uitstoot. Zie de tip Klimaatcompensatie.

Toepasbaarheid

Voor iedereen toepasbaar.

Milieuaspecten

Door klimaatneutraal ondernemen draagt u bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Dit is van groot belang voor een stabiel klimaat. Kies voor inkoop van echte groene stroom en voor CO2-credits met een keurmerk, dan draagt u werkelijk bij aan vermindering van CO2-uitstoot.

Financiële aspecten

Veel energiebesparende maatregelen verdienen zich binnen 5 jaar terug. Ook zelf opwekken van duurzame energie verdient zich steeds sneller terug. De terugverdientijd kan worden verkort door samen met andere bedrijven op grote schaal duurzame energie op te wekken. Om de doelen van het internationale klimaatakkoord in Parijs te halen is het nodig om alle maatregelen te nemen die zich binnen de levensduur van de maatregel terugverdienen. Momenteel (2017) zijn er diverse subsidies voor opwekking van duurzame elektriciteit (SDE+, EIA) of duurzame warmte (ISDE, EIA). Inkoop van groene stroom kost gemiddeld enkele procenten meer dan de inkoop van grijze stroom. De kosten voor compenseren van CO2-uitstoot met Gold Standard credits bedragen circa € 10 per ton CO2 (2017). Voor een kantoor met 100 medewerkers is dat ongeveer € 2.100.

Aanvullende informatie

Stichting Stimular, CE Delft en Stichting Natuur en Milieu hebben in 2009 een handreiking “Klimaatneutraal worden doe je zo!” opgesteld. Download de handreiking op www.stimular.nl/klimaatneutraal.

Bron: Stichting Stimular

Naam: Datum: 08 november 2017 Thalys wil - uiteraard - graag een rol spelen in de modal shift van auto en vliegtuig naar spoor. In dit kader wordt gestreefd naar een aanzienlijke verlaging van de CO2-voetafdruk bij elk met de Thalys afgelegd traject.

Maatregelen die het bedrijf nam hebben volgens haar duidelijk vruchten afgeworpen: tussen 2008 en 2016 werd de CO2-uitstoot verminderd met 19.000 ton. Omgerekend naar het aantal reizigers is de CO2-uitstoot daarmee teruggedrongen van 23,6 tot 14,8 gram CO2/reiziger/km, een daling van 37%. Enkele van de lopende projecten zijn: een uitbreiding van de opleidingen in het kader van ecodriving, een vermindering van het energieverbruik voor verlichting, verwarming en airco, het transportplan en de bezettingsgraad optimaliseren, systematisch dubbeldeksrijtuigen inzetten voor de IZY-treinen (een energiebesparing van 5% op het vlak van aandrijving) en de elektriciteitsmix koolstofvrij maken in samenwerking met de Thalys-partners. Het bedrijf benadrukt tevens het belang van de inspanningen van de Nederlandse Spoorwegen, die vanaf 1 januari 2017 alle treinen 100% op windenergie laten rijden.

Wat de catering aan boord betreft meldt het bedrijf dat het sinds 2008 de ecologische voetafdruk daarvan met de helft heeft verminderd door te kiezen voor lokale producten, biologische voedingswaren, vegetarische gerechten en vis met het MSC-keurmerk. Ten opzichte van het streefdoel dat Thalys zich tijdens de COP21 stelde - het bereiken van een 40% uitstootreductie (CO2/reiziger/km) in 2020 - weet het bedrijf zich met de geboekte reductie nog een paar procent daarvan verwijderd.

Bron: via Milieu Compact, op basis van Persbericht Thalys, 19-09-2017
Naam: Mark van der Horst Bedrijfsnaam: Triade Party Rent Datum: 02 juni 2014 Sinds 2009 zijn we klimaatneutraal. We hebben een reductie bereikt van 30% CO2 ten opzichte van het begin van het monitoren in 2006. Omdat het transport zorgt voor de grootste CO2-uitstoot, bezorgen we hoofdzakelijk in onze eigen regio. Ook bij de keuzen van producten die wij verhuren houden we rekening met het milieu. We hebben bistosets in de verhuur die in eigen beheer zijn gemaakt van Fins berkenhout uit plantages. Geproduceerd in een TBS kliniek en geassambleerd door een Utrechtse meubelmaker.
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.