Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Stroomaggregaat op waterstof

Beschrijving

Een stroomaggregaat op waterstof gebruikt in plaats van diesel waterstof om stroom op te wekken.

De waterstof aggregaten die nu ontwikkeld zijn (door Bredenoord, Nedstack en Wolter & Dros) kunnen in principe bio-ethanol als brandstof gebruiken. Het apparaat zet de ethanol om in waterstof, dat vervolgens naar de brandstofcellen gaat. Een voordeel van het gebruik van bio-ethanol is dat de energiedichtheid hoog is, waardoor het aggregaat langer op een volle tank kan draaien dan wanneer er waterstof wordt gebruikt. Het systeem zet 40% van de energie in de brandstof om in elektriciteit.

Het is ook mogelijk de brandstofcellen direct met waterstof te voeden. Waterstof is vaak een bijproduct van olieproductie. Deze productiemethode is niet duurzaam omdat er veel CO2 bij vrijkomt. Er zijn plannen om waterstof te maken met energie uit pv-panelen of windturbines. Waterstof die op deze manier wordt geproduceerd is wel duurzaam.

Op een volle tank (12 gasflessen) waterstof kan het aggregaat 30 uur onafgebroken draaien. Samen met de brandstoftanks is de grootte van het systeem vergelijkbaar met een dieselaggregaat. Ook de kwaliteit van het systeem is vergelijkbaar met die van een dieselgenerator. Een stroomaggregaat op waterstof is direct volledig belastbaar en betrouwbaar in zijn stroomlevering.

Voordelen van het gebruik van een waterstofaggregaat om stroom op te wekken zijn (vergeleken met een dieselgenerator):

  • Het is extreem stil, het produceert niet meer geluid dan een laptop
  • Schoon door ontbreken van roet en fijnstof emissie
  • Kan zowel gevoed worden met bio-ethanol als direct met waterstof

Toepasbaarheid

Een stroomaggregaat op waterstof kan in alle toepassingen gebruikt worden waar nu een dieselaggregaat gebruikt wordt, namelijk op plaatsen waar geen netspanning beschikbaar is, maar wel een aanzienlijke hoeveelheid elektriciteit wordt verbruikt.

De huidige generatie waterstofaggregaten is niet vorstbestendig, omdat er gedemineraliseerd water aanwezig is. In koude omgevingen moet het aggregaat verwarmd worden om te kunnen werken.

Meerdere grote gemeenten hebben milieuzones ingericht in de stad. Hier mogen geen oudere vrachtwagens komen vanwege de roetvorming. Dieselaggregaten produceren ook roet en zijn dus niet toegestaan in deze zones. In deze zones is een stroomaggregaat op waterstof als stoomvoorziening van festiviteiten, wegwerkzaamheden en bouwprojecten een goede oplossing.

Milieuaspecten

U wekt zelf duurzame stroom op.

Indien er bio-ethanol wordt gebruikt is de CO2 besparing ongeveer 80%, omdat er nog wel CO2 vrij komt bij de verwerking en het transport van de brandstof. Een zelfde reductie geldt voor waterstof dat elders geproduceerd wordt. De CO2 besparing kan oplopen tot 100%, indien het waterstof wordt geproduceerd met PV-panelen of windmolens. Ook levert het ontbreken van roet en fijnstof emissies een milieuvoordeel.

Financiële aspecten

De kosten van een stroomaggregaat op waterstof zijn € 40,‐ per draaiuur. Dit is vergelijkbaar met het dagtarief van de huur van een dieselaggregaat. De technologie is relatief nieuw. Deze kosten zullen naar verwachting afnemen als de aggregaten op grotere schaal worden toegepast. De investeringskosten zijn terug te verdienen door de lagere brandstofkosten van waterstof ten opzichte van diesel.

Deze maatregel staat op de Energielijst (2019, brandstofcelsysteem code 231101) en komt daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat u een extra bedrag ter grootte van 45% (2019) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek.

Naast EIA zijn er vaak lokale subsidies beschikbaar. Raadpleeg hiervoor uw gemeente.

Bekijk ook eens de tip Hybride stroomaggregaat.

Bronnen: Bredenoord, Energiegids, Wolter en Dros, Nedstack

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.