Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Vervang indirect gestookt procesbad door direct gestookt

Beschrijving

Procesbaden, bijvoorbeeld voor het reinigen van (half-)producten worden veelal verwarmd met een gasgestookte ketel of met een elektrisch verwarmingselement. Direct gasgestookt is een energiezuinig alternatief en kostenbesparend.

Aardgas is een eindige bron en draagt bij aan het klimaatprobleem. Kies daarom bij voorkeur voor een verwarmingssysteem zonder aardgas of een hybride-systeem dat het aardgasverbruik flink vermindert. Lees meer in de tip Duurzame warmte voor ruimteverwarming. Als u toch gebruik wilt maken van een aardgasgestookt systeem leest u hieronder meer.

De gasgestookte ketel verwarmt water en dit water geeft de warmte af aan het procesbad. Deze wijze van verwarmen is vergelijkbaar met een cv-installatie. De warmte van de ketel wordt getransporteerd en vervolgens met een warmtewisselaar overgedragen aan de waterige oplossing in het procesbad. Bij transport en bij warmteoverdracht vindt warmteverlies plaats. Het rendementsverlies bij elektrische verwarming vindt plaats bij de opwekking van de elektriciteit. Mede daardoor is elektrisch verwarmen duurder dan aardgas.

Direct gasgestookt is een energiezuinig alternatief en kostenbesparend. Door de warmte van de verbranding van het aardgas direct over te dragen aan het procesbad gaat het rendement van het systeem omhoog. De branderbuis wordt daartoe op de bodem van het bad aangebracht. Het hoogste rendement wordt behaald wanneer de rookgassen in de vloeistof terecht komen. Hierbij zullen echter stoffen uit de rookgassen (met name CO2) oplossen in de vloeistof, waardoor de vloeistof zuurder wordt. Wanneer dit niet wenselijk is, dienen de rookgassen te worden afgevoerd met een rookgaskanaal naar buiten het gebouw.

Toepasbaarheid

Het vervangen van een indirect gestookt procesbad door een direct gestookt procesbad is toepasbaar bij metaalbewerkende bedrijven waar reinigingsbaden met waterige oplossingen worden gebruikt. Vanwege de capaciteit van de beschikbare verwarmingselementen komen vooral de grote baden in aanmerking. In baden met erg agressieve vloeistoffen (bijvoorbeeld zoutzuur) of alkalische baden kunnen bepaalde verwarmingssystemen niet worden toegepast vanwege aantasting van de branders dan wel reactie van kooldioxide met de vloeistof. Raadpleeg hiervoor uw leverancier.

Milieuaspecten

Door de rendementsverbetering ten opzichte van een indirect gestookt procesbad bedraagt de energiebesparing 30 tot 50%.

Financiële aspecten

De investering in het aanpassen van bestaande baden bedraagt € 6.000 tot € 15.000 afhankelijk van de het gewenste vermogen. Bij nieuwe baden kunnen er minder kosten zijn door de verminderde kosten voor cv-ketel en cv-leidingen, daar staat tegen over dat er een gasleiding naar het bad moet worden aangelegd en eventueel een afvoer voor de rookgassen.

Wanneer in de huidige situatie elektrisch wordt verwarmd, dan worden de kosten voor verwarming meer dan gehalveerd.

De gemiddelde terugverdientijd is tussen 3 en 5 jaar.

Bron: Infomil

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.