Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Ontvochtig houtdroger met warmtepomp

Beschrijving

In een klassieke houtdroger wordt de lucht in de droogkamer continu ververst. Warme en vochtige lucht wordt afgevoerd en vervangen door verse omgevingslucht. Een droogproces met ontvochtiging in een zogenaamde gesloten kring is beter. Er wordt geen verse lucht toegevoerd. De lucht die in de droogkamer circuleert, wordt steeds ontvochtigd waarna deze weer vocht kan opnemen. De ontvochtiger scheidt water af.

Een warmtepomp is een efficiënte ontvochtiger. De werking is vergelijkbaar met een koelkast: deze heeft een koude zijde (de binnenkant) en een warme zijde (de achterkant). Aan de koude zijde van de ontvochtiger wordt water uit lucht gecondenseerd. Er wordt dan warmte aan de vochtige lucht onttrokken, deze warmte wordt door de warmtepomp naar een hoger niveau gebracht met als gevolg opwarming van de lucht. Deze warme en droge lucht wordt de droogkamer in geblazen. Dit wordt condensatiedrogen genoemd.

Met name bij de opstart van het proces is toevoer van warmte nodig om het hout op de gewenste temperatuur te krijgen. Doordat tijdens het drogen geen warme lucht naar buiten wordt gevoerd, wordt aanzienlijk bespaard op de verwarming voor het droogproces. Bovendien is het proces minder gevoelig voor de heersende weersomstandigheden, wat zowel het energieverbruik als de kwaliteit van het product ten goede komt.

Een nadeel van condensatiedrogers is het sterk afnemend rendement met het afnemen van het relatieve vochtgehalte van de proceslucht.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is toepasbaar in bestaande en nieuwe droogkamers bij houtverwerkende bedrijven. Toepasbaar in droogkamer die in een volledig gesloten circuit kan werken. Zeer geschikt voor toepassing bij een hoge relatieve vochtigheid en een hoge temperatuur van het ontvochtigingsproces.

Milieuaspecten

Er wordt bespaard op verwarming van de lucht in de droogkamer. De grootte van de besparing is sterk afhankelijk van de huidige situatie (en bedrijfsvoering). Wanneer de lucht in de huidige situatie met aardgas wordt verwarmd, zal het elektriciteitsverbruik ten behoeve van de (elektrische) warmtepomp toenemen. Het gasverbruik neemt af. Dit zal een netto besparing opleveren.

Financiële aspecten

Voor een droogcapaciteit van 5 tot 10 m3 is een ontvochtigingscapaciteit nodig van ca. 2 kW en een thermische capaciteit voor bijverwarming van ongeveer 3 kW.

De kostprijs is € 1.000 tot € 2.000 per kW ontvochtigingscapaciteit en € 2.000 tot € 5.000 voor de combinatie (als set of als één enkel toestel) ontvochtiger + circulatieventilator + bijverwarming.

De terugverdientijd is tussen 3 en 6 jaar.

Aanvullende informatie

Op Reindersindustrial staat een overzicht van droogtechnieken en hun toepasbaarheid.

Bron: Infomil, Reinders droogtechniek

Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.