Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Energiezuinige verlichting onder luifel van tankstation

Proces Verlichting
Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Detailhandel - tankstations, Autobranche - wasinrichting

Beschrijving

Om te kunnen tanken is een lichtniveau van 400 lux gewenst. Wanneer efficiënte lampen worden gebruikt in goede armaturen kan dit met 6 tot 7 Watt/m2 worden bereikt. Een bijkomend voordeel van goede armaturen is dat er minder lichthinder naar de omgeving ontstaat.

De efficiëntie van lampen wordt uitgedrukt in de hoeveelheid licht (lumen) die per verbruikte energie (Watt) geproduceerd wordt:

 • Gloeilamp: 6 – 22 lumen/Watt
 • Halogeen: 10 – 15 lumen/Watt
 • Conventionele TL-lamp: 75 lumen/Watt
 • Hoogfrequente TL-lamp (HF-TL): 80 – 120 lumen/Watt
 • Led-lamp: 20 – 120 lumen/Watt (en hoger in ontwikkeling)
 • Metaalhalide- of -halogenidelamp: 110 lumen/Watt
 • Lagedruknatriumlamp: 175 lumen/Watt
  Een gloeilamp geeft dus, bij hetzelfde elektriciteitsverbruik, veel minder licht dan een TL- of een led-lamp. Een lagedruknatriumlamp is momenteel het meest energie-efficiënt.

Vaak is de kleurweergave van doorslaggevend belang bij de keuze van de lamp. Kleurweergave geeft aan in hoeverre kleuren zichtbaar zijn in het licht van een dergelijke lamp. Zo zal een lagedruknatriumlamp (bekend van de oranje straatverlichting) niet als verlichting gebruikt kunnen worden waar kleurherkenning belangrijk is.

Halogeen- (breedstralers) en conventionele TL-lampen zijn geen goede opties voor luifelverlichting. Een energiezuinige lamp met een goede kleurweergave en geschikt voor buitentoepassingen is de metaalhalogeenlamp (ook wel metaalhalide- of halogenidelamp, zie ook tip Metaalhalogenidelamp). Deze heeft wel als beperking dat het enige minuten duurt voordat de lamp op vol vermogen licht geeft. Hoogfrequente-TL is ook een goede keuze (kies een type dat geschikt is voor de gebruik bij lage temperaturen). Steeds vaker wordt led gebruikt als luifelverlichting, met name omdat led dimbaar is, en door het dimmen veel energie bespaard kan worden.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is toepasbaar bij tankstations met een luifel.

Milieuaspecten

De besparing kan bepaald worden door het aantal ‘branduren per jaar’ maal de ‘vermindering van het geïnstalleerd elektrisch vermogen’ inclusief het vermogen van het voorschakelapparatuur.

Financiële aspecten

De meerkosten van deze energiezuinige optie verdienen zich op een natuurlijk moment binnen 5 jaar terug. Een natuurlijk moment is in dit geval als de huidige verlichting aan vervanging toe is. De investering (lampen, armaturen, eventueel plafond aanpassen) is afhankelijk van de uitgangssituatie. De gemiddelde terugverdientijd is tussen 1 en 5 jaar.

Led-verlichting staat op de Energielijst (2019, code 210506 en 210509) en komt daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat u een extra bedrag ter grootte van 45% (2019) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Het maximum investeringsbedrag dat voor EIA in aanmerking komt bedraagt € 25 per 1.000 lumen door de armatuur gegenereerde lichtstroom of € 20 per LED buis. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek.

Bekijk onze suggesties om verlichtingsoffertes te beoordelen.

Aanvullende informatie

In de tip Energiezuinige buitenverlichting leest u meer over de eigenschappen van diverse buitenlampen.

Doelmatig beheer en onderhoud (DBO)

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig beheer en onderhoud nodig is. Stimular verwacht dat toezichthouders op hoofdlijnen / steekproefsgewijs zullen beoordelen hoe u voldoet aan deze maatregelen. Als op een enkele plek het beheer en onderhoud onvoldoende is, zal dat geen probleem zijn. Als er op meerdere plekken sprake is van achterstallig of onvoldoende beheer en onderhoud, zal de toezichthouder daar waarschijnlijk wel een punt van maken en uw vragen hoe u de DBO-maatregelen beter gaat borgen.

Voor verlichting zijn de DBO-maatregelen:

 • Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen.
 • Tijdig defecte lampen vervagen.
 • Aanpassen van het verlichtingsniveau aan de activiteit. Zie tip Dim verlichting wanneer minder licht nodig is

Bronnen: Stichting Stimular, Infomil: kennisbank Energiebesparing en Winst

Naam: Carola Berkel Bedrijfsnaam: DCB Tank Maaswijkweg Datum: 20 januari 2014 Om klanten tot dienst te zijn is het belangrijk om voldoende verlichting te hebben op het gehele tankstation. We hebben gekozen voor LED-verlichting, zodat we het energieverbruik zoveel mogelijk kunnen beperken. De investering in LED verdienen we snel terug door een flinke besparing op de energierekening. De LED-verlichting is in alle ruimtes toegepast, waaronder de winkel, wasstraat en alle buitenverlichting. Voor de winkel is een lichtplan gemaakt om het pand zo effectief mogelijk te verlichten. Zelfs het prijzenbord hebben we vervangen door een prijzenbord met LED-verlichting.

Bron: www.dichtbij.nl
Naam: Bedrijfsnaam: Tango Datum: 14 mei 2012 Tango gaat op al haar 120 locaties LED-luifelverlichting aanbrengen
Om het energieverbruik op de tankstations drastisch te verminderen zette Tango drie jaar geleden de eerste stap naar LED-verlichting. Op een test-site werden de conventionele Metaal Halide lampen vervangen door energiezuinige LED-luifelverlichting. Daarbij werd een hoge energiebesparing van wel 75% gerealiseerd.

Na deze succesvolle proef heeft Tango ervoor gekozen alle nieuwe en bestaande Tango tankstations (120 in totaal) te voorzien van deze intelligente LED-luifelverlichting. Niet enkel de hoge energiebesparing was een reden om over te stappen op LED-verlichting. Ook het veiligheidsgevoel voor de klant was van belang voor de keuze. Wanneer de LED-verlichting beweging waarneemt, gaat deze vloeiend van gedimd naar vol vermogen. Wanneer er geen beweging meer wordt waargenomen, schakelt de LED-verlichting na enkele minuten vloeiend terug naar gedimd licht. Ook in de gedimde modus zorgt de LED verlichting voor een goed verlichte luifel die aantrekkelijk en veilig oogt voor passanten.

Bron: www.tankpro.nl
Naam: Bedrijfsnaam: Auto Maas Datum: 03 februari 2012 3 maal LED
Auto Maas gaat nog voor de zomer 7 tankstations omkleuren in Shell (5) en Argos (2). Tijdens de omkleuring van de stations wordt ook aandacht besteed aan duurzaamheid. Zo krijgen de winkels energie-efficiëntere verlichting met zuinige armaturen en ook de TL reclameverlichting wordt vervangen door led-verlichting. Ook onder de luifels worden gasontladingslampen vervangen door led lampen. In de wasstraten is bewust gekozen voor energiezuinige apparatuur.

Bron: www.tankpro.nl
Naam: Bedrijfsnaam: Tankstation Texaco Beverwijk Datum: 11 mei 2010 Simpele maatregelen met een aanzienlijk rendement
Tankstation Texaco Beverwijk greep afgelopen periode besparingskansen aan in de verlichting. Zowel in de overkapping als in de gevelreclame is de verlichting vervangen door energiezuinige varianten. Het gevolg is dat de overkapping de pompen nu met 150 Watt per stuk, in plaats van 400 Watt verlicht. Een aanzienlijke besparing, die niet afdoet aan de hoeveelheid lichtopbrengst. Ook de gevelreclame is verrijkt met zogenaamde powerleds. De ‘ouderwetse’ TL-verlichting is hiermee voor dit tankstation komen te vervallen.
Bron: Milieudienst IJmond, 2010
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

 • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.