Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Zuig warmte condensor koel- en vriesmeubelen af naar buiten

Beschrijving

Elk type koelapparatuur produceert warmte. Deze warmte wordt via de condensor afgegeven. Des te beter de warmte van de condensor afgegeven kan worden des te energie-efficiënter werkt de koelinstallatie. De beste oplossing is de condensor buiten neer te zetten, zodat deze goed de warmte af kan geven aan de (relatief) koele buitenlucht.

Bij geïntegreerde koel- en vriesbakken komt de warmte aan de onderzijde of de achterzijde vrij. Omdat de omgeving van deze apparatuur relatief warm is, kan de warmte minder goed worden afgegeven. Het gevolg is dat het energieverbruik van de koel- of vriesapparatuur fors stijgt.

Bijkomend nadeel is dat de temperatuur in de ruimte hoog oploopt. Dit wordt vaak gecompenseerd door de ruimte extra te koelen.

Tips:

  1. Kies – bij vervanging – voor apparatuur met een losse condensor (en compressor).
  2. Als dat niet kan: onderzoek of de warmte die afgegeven wordt, direct afgezogen kan worden. Eventueel kan via een ander kanaal koude buitenlucht aangevoerd worden zodat de temperatuur in de opstellingsruimte laag blijft. Zie de tip Koel door warmteoverlast bij de bron af te zuigen.

Dit komt het rendement van de koeling ten goede en beperkt de benodigde ruimtekoeling.

Toepasbaarheid

De maatregel heeft betrekking op plug-in koelapparatuur, die de geproduceerde warmte in de opstellingruimte binnen afgeeft.

Milieuaspecten

Het rendement van de koeling stijgt 10 tot 15% door de verbeterde warmteafgifte.

Financiële aspecten

De kosten voor het plaatsen van een afzuigventilator en pijp om de luchtstroom te leiden bedragen € 200 tot € 800 per stuk. De terugverdientijd is tussen 1 en 3 jaar.

Bron: Infomil

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.