Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Schakel afzuiging spuitcabine automatisch uit

Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Autobranche - autoschadeherstel, Industrie - hout en meubel, Industrie - metalektro

Beschrijving

Tijdens het spuiten, coaten en drogen is veel ventilatie nodig. Door tijdens korte spuitpauzes de ventilatie te verminderen, of helemaal uit te schakelen als er enige tijd niet gespoten wordt, wordt energie bespaard. Dit bespaart (in geringe mate) elektriciteit voor de ventilator en veel gas voor de opwarming van de koude, verse buitenlucht.

Oude (bestaande) spuitcabines (vaak circa 4 m breed en 7 meter lang) hebben twee standen voor spuiten en drogen:

 • Ventileren, tijdens het spuitproces bij 20°C met circa 19.000 m3/uur met 100% verse lucht. Deze lucht wordt in het stookseizoen gemiddeld opgewarmd van 8 C tot 20°C. Verse lucht is nodig voor zowel de arbeidsomstandigheden van de spuitmedewerker als voor de lakkwaliteit (de kwaliteit van de glans en het harden van het lak);
 • Recirculeren, tijdens het droogproces bij 60°C met circa 19.000 m3/uur. Er wordt een kleine hoeveelheid verse lucht verwarmd en bijgemengd.

Let op: in geval van een openbrandersysteem is ventilatie benodigd voor afvoer van rookgassen maar met een lager ventilatievoud.

Voor het, na een in te stellen tijd, automatisch uitschakelen, omschakelen (naar recirculatie) of verminderen van de afzuiging tijdens en na het spuiten zijn regelingen beschikbaar:

 1. Bij handmatig spuitwerk kan een eenvoudige haak met veer (kapstok) in de spuitcabine geplaatst worden om het spuitpistool op te hangen (zogenaamd verbreekcontact). Door het ophangen, buigt de haak door en wordt de afzuiging of pomp uitgeschakeld. Wanneer later het spuitpistool van de kapstok afgenomen wordt, wordt de ventilatie ingeschakeld.
 2. Een andere regeling (omschakelmodule), ook toepasbaar bij geautomatiseerd spuitwerk, is een sensor op de persluchtleiding van de spuitapparatuur. Als de spuitapparatuur wordt uitgezet, wordt de ventilatie uitgeschakeld of aangepast.
 3. Nog efficiënter is de ventilator geheel frequentiegeregeld te maken (of de ventilator van een hoog-laag schakeling te voorzien) waarbij de mate van ventilatie wordt bepaald door het gebruik van het spuitpistool. Zie tip Toerenregeling (zoals frequentieregeling) van elektromotoren.

Na beëindiging van het droogproces kan de ventilatie geheel uitgeschakeld worden. Dit kan energie-efficiënt door dit geheel automatisch te laten plaatsvinden.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is van toepassing in een spuitcabine of bij een spuitwand als de regeling van de ventilatie niet automatisch is en de cabine op onderdruk kan blijven. Het automatisch uitschakelen of verminderen van de afzuiging van de spuitcabine is vooral aantrekkelijk voor bedrijven waar discontinu gespoten wordt. Houd rekening met arbo-aspecten van een goede afzuiging.

Deze maatregel is van toepassing op bijvoorbeeld handspuitcabines of handspuitwanden voor poedercoaten en spuitcabines in autoschadeherstel en hout- en meubelindustrie.

Milieuaspecten

Energiebesparing door twee effecten:

 • De apparatuur is niet in werking tijdens pauzes wat een besparing op elektriciteitsverbruik opleverd. Bij een reductie van de spuittijd met twee uur per dag en een afzuiging met 10 kW vermogen, wordt jaarlijks 4.800 kWh elektriciteit, ofwel zo’n € 480, bespaard.
 • Bij afzuiging besparing op verwarming van ingaande lucht. De vermindering van het gasverbruik (of verbruik van huisbrandolie) kan aanzienlijk zijn, maar deze is moeilijker vast te stellen. De besparing is afhankelijk van het debiet en de temperatuur van de ingaande lucht en het rendement van de ruimteverwarming. Een vuistregel is dat, indien de afzuigtijd met bijvoorbeeld 25% wordt gereduceerd, ook het gasverbruik voor de verwarming van de ingaande lucht met maximaal 25% vermindert.

Een energiebesparing van 10% op het gasverbruik is mogelijk door een van deze regelingen toe te passen.

Financiële aspecten

In de metaal en meubel&hout verdient een verbreekcontact zich binnen 5 jaar terug als:

 • de inrichting jaarlijks minder dan 170.000 m3 aardgas gebruikt;
 • het ventilatiedebiet (in m3 per uur) vermenigvuldigd met het aantal equivalenten van vollasturen (in uur per jaar) dat de ventilatie uit te schakelen minimaal 600.000 (m3 per jaar) is.
  Bij een hoger aardgasverbruik (>= 170.000 m3) zijn de terugverdientijden (± 25%) langer vanwege de lage energiebelasting en dus lage kosten per m3 aardgas.

In de autoschadeherstel verdient een omschakelmodule zich binnen 5 jaar terug als:

 • het temperatuurverschil tussen de ingaande en uitgaande ventilatielucht minimaal 20°C is;
 • het ventilatiedebiet (in m3 per uur) vermenigvuldigd met het aantal uren dat is te recirculeren i.p.v. ventileren (in uur per jaar) minimaal 1,2 miljoen (m3 per jaar) is.

Onderstaande opties geven een indicatie van investeringen:

 1. Ongeveer € 150 voor een “kapstok” (complete set met haak, standaard en elektronische schakelaar);
 2. Ongeveer € 550 voor een sensor op de persluchtleiding, inclusief printplaat (bij een zeer eenvoudige schakelkast is ook aanvullende apparatuur nodig).
 3. Dezelfde regeling inclusief een eenvoudige circulatie-unit met kleppen kost ongeveer € 1.400.

Aanvullende informatie

Doelmatig beheer en onderhoud (DBO)

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig onderhoud en beheer nodig is. Stimular verwacht dat toezichthouders op hoofdlijnen / steekproefsgewijs zullen beoordelen hoe u voldoet aan deze maatregelen. Als op een enkele plek het beheer en onderhoud onvoldoende is, zal dat geen probleem zijn. Als er op meerdere plekken sprake is van achterstallig of onvoldoende beheer en onderhoud, zal de toezichthouder daar waarschijnlijk wel een punt van maken en uw vragen hoe u de DBO-maatregelen beter gaat borgen.

Voor elektrische apparatuur zijn de DBO-maatregelen:

 • Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. Zie tip Zet apparatuur uit buiten werktijd
 • Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren.
 • Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten).
 • Uitvoeren van preventief onderhoud.

Bronnen: Stichting Stimular, Infomil, Kennisbank Energiebesparing en Winst

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

 • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.