Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Vervang pneumatische door elektrische apparaten

Beschrijving

Persluchtapparatuur vervangen door elektrische apparatuur (elektrificeren) bespaart veel elektriciteit. De conversie van elektriciteit naar perslucht (laag rendement) is dan niet meer nodig.

Perslucht heeft veel voordelen in het gebruik: lage installatiekosten, overal beschikbaar en eenvoudig te transporteren, het is veilig (geen vonken, geen explosiegevaar), betrouwbaar en nauwkeurig (bijvoorbeeld bij moeraanzetters). Soms is persluchtaangedreven gereedschap om ergonomische redenen gewenst (bijvoorbeeld vanwege het gewicht). Ook zal apparatuur aangedreven door lucht minder snel gestolen worden dan elektrisch aangedreven gereedschap.

Echter de productie van perslucht (dus het samenpersen van de lucht) heeft een laag rendement, gemiddeld slechts 3 tot 5%. De rest komt als warmte vrij bij de compressor. Tel daarbij het verlies op door (soms) lange leidingen, te hoge drukken die bij de gebruiksplek weer gereduceerd moet worden, lekkages en het zal duidelijk zijn dat de toepassing van perslucht, hoewel soms onvermijdelijk, niet energie-efficiënt is.

Bekijk daarom of de keuze voor perslucht nog steeds terecht is. Tegenwoordig is steeds meer “vonk-vrij” elektrisch gereedschap verkrijgbaar, waardoor explosieveiligheid geen reden meer is om pneumatisch gereedschap te gebruiken.

Voor sommige klassieke persluchttoepassingen zijn tegenwoordig perslucht-loze technieken gangbaar. Deze technieken zijn vaak ontwikkeld vanwege procestechnische eisen, of besparing op grondstoffen. Beperking van persluchtverbruik is een gunstig bij-effect. Enkele voorbeelden:

  • Bij gritstralen van regelmatige oppervlakken is het mogelijk het grit op het oppervlak te brengen door een schoepturbine. Omdat hiervoor geen perslucht nodig is, is het energieverbruik per oppervlakte-eenheid ongeveer de helft van pneumatisch stralen. Werpstralen is beperkt toepasbaar.
  • Verfspuitsystemen die werken met lagere druk perslucht (high volume low pressure of HVLP) of zonder perslucht (airless) worden toegepast omdat ze verf efficiënter opbrengen, en daardoor minder afval en luchtemissies geven en arbeidsomstandigheden verbeteren. Daarbij verbruiken ze minder (HVLP) of geen (airless) perslucht, waardoor ze ook energie besparen.

Toepasbaarheid

Indien elektrisch gereedschap beschikbaar is.

Milieu aspecten

De besparing op elektriciteit kan als volgt berekend worden:

  • vermenigvuldig het elektrisch vermogen van het pneumatisch gereedschap
  • met het geschatte aantal gebruiksuren per jaar,
  • met 50% benuttingsgraad,
  • met 95 tot 97% besparing.
    Voorbeeld: Vervang pneumatisch gereedschap dat een compressor van 5 kW nodig heeft en dagelijks 2 uur wordt gebruikt, door elektrisch gereedschap (met gelijke capaciteit). Dat bespaart per jaar ruim 1.000 kWh.

Financiële aspecten

Het netto rendement van pneumatisch gereedschap is vaak nog geen 3% (vanwege het lage rendement van het opwekken van de perslucht), terwijl het rendement van elektrisch gereedschap 80 tot 85% is. Pneumatisch gereedschap verbruikt dus vele malen meer elektriciteit dan elektrisch gereedschap. Door over te stappen op elektrisch gereedschap kan circa 95% energie worden bespaard. Of dit opweegt tegen de investering is afhankelijk van de aanschafwaarde van elektrisch gereedschap, het vermogen van het huidige gereedschap en het aantal uren per jaar dat het gereedschap wordt gebruikt.

De gemiddelde terugverdientijd is tussen 2 en 10 jaar.

Aanvullende informatie

Vervang pneumatisch aangedreven apparatuur ouder dan 10 jaar. Nieuwe technieken verbruiken 20 tot wel 50 % minder perslucht.

Bron: Infomil

Naam: Bedrijfsnaam: Bernavo autoschade- en spuitbedrijf Datum: 26 January 2016 Benavo is een autoschade- en spuitbedrijf in Maartensdijk. Naar schatting wordt er 500 uur per jaar geschuurd (250 werkdagen * 4 personen * 0,5 uur/werkdag/persoon).

Bernavo maakte gebruik van pneumatische schuurapparaten. De compressor gebruikt 3,6 kWh voor een uur schuren.

Toen de schuurmachines rond 1990 aangeschaft werden waren er nog geen goede elektrische. Recent heeft Bernavo een elektrische schuurmachine aangeschaft. Deze heeft een elektrisch vermogen van 300 Watt, slechts 10% van de pneumatische machines, bij gelijke prestatie!

Bernavo bespaart hiermee 1.650 kWh ofwel € 180 per jaar.

Bron: Energiescan door energiecoaches BENG!
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.