Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Isoleer zoldervloer

Beschrijving

Schuine daken van oude gebouwen zijn vaak niet geïsoleerd. Door het aanbrengen van isolatie kan onnodig warmteverlies worden voorkomen. Bij schuine daken kan je ook de zoldervloer isoleren in plaats van het dak. Als je de ruimte onder een schuin dak niet gebruikt als verblijfsruimte, isoleer dan de vloer van de zolder. Voordelen:

  • Je bespaart meer energie (geen warmteverlies meer naar de zolderruimte).
  • Deze isolatievorm vergt minder materiaal (de oppervlakte van de zoldervloer is kleiner dan dat van het schuine dak).
  • Het isoleren van de vloer is eenvoudiger en kost minder werk.

Wettelijk minimum bij nieuw- en verbouw is een warmteweerstand (Rc) van 2,5 m2K/W. Hiervoor is 8 tot 10 cm dik isolatiemateriaal nodig. Streef naar een warmteweerstand (Rc) van 4,0 m2K/W.

De isolatie kan zeer eenvoudig en goedkoop worden aangebracht door het uitrollen van isolatiedekens. Een eventuele dampdichte laag dient aan de warme zijde van het isolatiemateriaal te zitten, in dit geval dus de onderkant van de isolatielaag.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is specifiek van toepassing op onverwarmde en ongeïsoleerde zolders. Als de zolder wel wordt verwarmd, bekijk dan de tip Isoleer schuin dak.

Vraag bij het aanbrengen van dakisolatie jouw aannemer, installateur of bouwtechnisch adviseur om bouwfysisch advies.

Milieu aspecten

In de winter is het warmteverlies kleiner en in de zomer komt er minder warmte het gebouw binnen. Bijkomend voordeel is dat de isolatielaag omgevingsgeluiden absorbeert.

De besparing bedraagt circa 10 m3 aardgas per m2 zoldervloer.

Financiële aspecten

Het uitrollen van isolatiemateriaal kan eenvoudig zelf worden uitgevoerd. De kosten bedragen € 3 tot € 8 per m2. De gemiddelde terugverdientijd is minder dan 1 jaar.

Op de website van Milieucentraal staat een rekenmodel waarmee de terugverdientijd van het (laten) isoleren van de binnenkant van een schuin dak of een zoldervloer kan worden berekend.

Dak- en plafondisolatie in bestaande gebouwen staat op de Energielijst (2019, code 210403) en komt daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat je een extra bedrag ter grootte van 45% (2019) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek.

Bron: Stichting Stimular, Infomil: kennisbank Energiebesparing en Winst, Energiecentrum

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.