Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Voorkom overmatige ovenventilatie

Beschrijving

Tijdens het bakken wordt stoom in de bakruimte gebracht om de luchtvochtigheid te verhogen. Door ventilatie kan overtollige stoom afgevoerd worden. Ventilatie van de bakruimte vindt plaats via een afvoerkanaal en wordt geregeld door een schuif. Zorg dat deze schuif zodanig is ingesteld, dat de ovenventilatie zo klein mogelijk is. De opstooktijd kan hiermee circa 15 minuten verkort worden.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is toepasbaar bij ovens met een handbediende schuif.

Milieu aspecten

Een 15 minuten kortere opstooktijd bespaart bij een oven van 50 kW jaarlijks circa 375 m3 gas.

Financiële aspecten

De 15 minuten kortere opstooktijd levert bij een oven van 50 kW een besparing van € 150 per jaar (gas = € 0,40 /m3). De investering is nihil.

Aanvullende informatie

Zie ook de tip ###852.

Bron: InfoMil

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.