Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Sluit gereedschaps- en/of krattenwasmachine aan op warm water

Proces (warm) water
Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Voedingsindustrie - overig, Voedingsindustrie - brood en banket, Voedingsindustrie - zoetwaren

Beschrijving

Wanneer een gereedschap- of krattenwasmachine wordt gevoed met koud water, is elektriciteit nodig om het koude water (circa 10°C) tot een gewenste temperatuur van circa 50-85°C te verwarmen. Door de machine aan te sluiten op een warmwaterleiding van minimaal 60°C kan energie worden bespaard. Er zijn twee opties:

  1. Machine aansluiten op bestaande warmwaterleiding
  2. HR107-ketel plaatsen t.b.v. de machine

Het elektrisch naverhitten van het water om de gereedschappen na te spoelen (circa 85 °C), blijft noodzakelijk. Er is geen extra droogfaciliteit nodig, omdat bij deze hoge temperatuur het gereedschap en de kratten na het openen van de vaatwasser heel snel droog zijn.

1. Machine aansluiten op bestaande warmwaterleiding

De warmte kan afkomstig zijn van een centrale (gasgestookte) warmwatervoorziening of uit een proces via een warmtewisselaar. Deze heeft nog capaciteit over om extra leidingwater te verwarmen. Door een leiding aan te brengen is warm leidingwater naar de machine te transporteren. De leiding sluit aan de ene kant aan op de leiding met warm leidingwater van de cv of warmtewisselaar en aan de andere kant op de leidingwateraansluiting van de gereedschaps- en/of krattenwasmachine. De gereedschaps- en/of krattenwasmachine is niet meer op het leidingwaternet aangesloten.

2 HR107-ketel plaatsen t.b.v. de machine

Plaats tussen de gereedschaps- en/of krattenwasmachine een hoogrendements HR107-ketel. De ketel is aangesloten op het leidingwaternet. Een aanvoerleiding vanuit de ketel is op de leidingwateraansluiting van de gereedschaps- en/of krattenwasmachine aangesloten. De gereedschaps- en/of krattenwasmachine is niet meer op het leidingwaternet aangesloten. Met een hoogrendements HR-107-ketel is warm water efficiënt te verwarmen. De HR107-ketel verwarmt het koude leidingwater op tot de gewenste temperatuur. Zie ook tip Gasgestookte HR-ketel i.p.v. conventionele ketel of VR-ketel.

Aardgas is een eindige bron en draagt bij aan het klimaatprobleem. Kies daarom bij voorkeur voor een verwarmingssysteem zonder aardgas of een hybride-systeem dat het aardgasverbruik flink vermindert. Als je toch gebruik wilt maken van een aardgasgestookt systeem lees je hieronder meer.

Toepassing

De toepasbaarheid van deze maatregel is afhankelijk van type en uitvoering van de machine. Niet alle gereedschapwasmachines kunnen op warm water aangesloten worden.

Deze maatregel is vaak ook toepasbaar op vaatwassers en soms op (textiel)wasmachines. Zie daarvoor de tip Hotfill vaatwasser of wasmachine.

Milieu aspecten

Door de restwarmte uit de warmtewisselaar nuttig te gebruiken, is minder elektrische verwarming nodig.

Bij het produceren van warm water met een (centrale) aardgasgestokte warmwatervoorziening, is wel gas nodig, maar dit kost minder (zowel in euro’s als in energie) dan elektrisch verwarmen. Gasgestookte apparatuur bespaart energie ten opzichte van elektrische met grijze stroom, als het rendement van de elektriciteitscentrale wordt meegerekend. Als echte groene stroom wordt gebruikt heeft de elektrische apparatuur een lagere CO2-uitstoot.

Het meergebruik aan gas is ongeveer 225 m3 per jaar, de elektriciteitsbesparing is 2.200 kWh per jaar.

Financiële aspecten

De investering is circa € 1.200 (ervan uitgaande dat er een warmwaterleiding naar de machine moet worden aangelegd). De maatregel bespaart bij vaatwassers en gereedschapwasmachines een circa € 250 per jaar. De terugverdientijd is 4 tot 5 jaar. Bij een krattenwas-installatie die regelmatig gebruikt wordt kan het voordeel snel oplopen en de terugverdientijd korter zijn. (gegevens voor berekeningen: gas € 0,40 per m3 en elektriciteit € 0,15 per kWh)

Optie 1 verdient zich op binnen vijf jaar terug als het jaarlijks warmwaterverbruik van de machine minimaal 150 m3 is.
Optie 2 verdient zich op binnen vijf jaar terug als het jaarlijks warmwaterverbruik van de machine minimaal 500 m3 is.

Aanvullende informatie

Erkende maatregel voor energiebesparing

Het Activiteitenbesluit schrijft voor dat bedrijven en organisaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen verplicht zijn rendabele energiebesparende maatregelen te nemen. Deze maatregel is voor een of meerdere branches rendabel ofwel erkend. Een maatregel is erkend op een zelfstandig moment (zo snel mogelijk) of op een natuurlijk moment (bij vervanging/renovatie) en soms afhankelijk van de situatie. Lees meer in de tip Voldoe aan (erkende) maatregelen uit Activiteitenbesluit. Op de website van Infomil staat per branche een overzicht van de erkende maatregelen met daarbij de technische en economische randvoorwaarden.

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig beheer en onderhoud (DBO) nodig is. Beoordeel jaarlijks of de techniek nog goed functioneert. Lees meer in de tip Jaarlijks doelmatig beheer en onderhoud van erkende (energie)maatregelen.

Voor installaties in de voedingsmiddelenindustrie zijn de DBO-maatregelen:

  • Controleren op en voorkomen van waterlekkages.
  • Verminderen gebruik suppletiewater bij de blancheurs.
  • Verminderen gebruik van water bij de ijswaterkoelers.
  • Controleren op en beperken van verdampingsverliezen.
  • Voorkomen mors- en opgietverliezen bij het vullen van conserven.
  • Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars. Zie tip Reinig warmtewisselaar van koelinstallatie en luchtbehandelingssysteem.
  • Verlagen pasteurtemperatuur en verhogen doorlooptijd pasteurs.

Bron: Infomil: kennisbank Energiebesparing en Winst

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.