Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Beperk milieubelasting van luiers en incontinentiemateriaal

Beschrijving

In kinderdagverblijven en verzorgingshuizen bestaat gemiddeld 50% van het afval uit luiers en/of incontinentiemateriaal (inco). Beperk de milieubelasting door minder milieubelastende types te kopen en indien mogelijk de luiers en inco gescheiden af te voeren en hoogwaardig te (laten) verwerken.

Inzameling en verwerking

Inco staat niet (meer) genoemd in de richtlijn voor redelijkerwijs afval scheiden door bedrijven. Dat was wel zo in de tijd dat er mogelijkheden voor recyclen waren. Sinds de sluiting van deze fabrieken is alle inco verbrand. Er zijn nu weer pilots om inco hoogwaardiger te verwerken. Over het succes van de pilots of de termijn waarop ze opgeschaald gaan worden is nog niets bekend (maart 2019). Knelpunt zijn mogelijke pathogenen en restanten van medicijnen in inco uit de gezondheidszorg. Het is onbekend in hoeverre deze stoffen bij biologische verwerking worden afgebroken en ook of deze in nieuw te verwerken producten komen. Incontinentiemateriaal afkomstig uit ziekenhuizen mag dan ook niet gerecycled worden. De minimale standaard voor be- of verwerken is verbranden (zie landelijk afvalbeheerplan, sectorplan 19).

Wordt inco in de organisatie al gescheiden ingezameld, houdt dit dan zo, in afwachting van nieuwe verwerkingstechnieken. Steeds veranderen van wel en niet gescheiden inzamelen is verwarrend voor het personeel. Wordt het nog niet gescheiden ingezameld, start hier dan pas mee wanneer de afvalinzamelaar een duurzame verwerking kan garanderen.

Minder milieubelastende luiers en inco

Desalniettemin zijn er mogelijkheden om de milieubelasting van inco in de afvalfase te beperken.

  • Kies voor luiers/incontinentiemateriaal met vochtindicatoren, zodat verschoning alleen plaatsvindt als dit daadwerkelijk nodig is (preventie).
  • Kies voor biologisch afbreekbare luiers, te herkennen aan het ecolabel. Deze leveren zowel bij gescheiden inzameling als bij niet gescheiden inzameling milieuvoordeel op ten opzichte van conventionele luiers. Voor incontinentiemateriaal zijn nog geen biologisch afbreekbare varianten beschikbaar.

Toepasbaarheid

Zie hierboven.

Milieuaspecten

Vochtindicatoren beperken de hoeveelheid luierafval. Minder afval geeft milieuwinst. Gebruik van biologisch afbreekbare luiers vermindert de milieu-impact van het luierafval.

Financiële aspecten

Luiers en incontinentiemateriaal met vochtindicator zijn niet of nauwelijks duurder dan conventionele luiers. Biologisch afbreekbare luiers zijn wel duurder dan conventionele luiers.

Bron: Stichting Stimular, CE Delft, Sita

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.