Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Gebruik restwarmte stoomcondensaat

Proces Stoom
Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Industrie - hout en meubel, Handel en distributie, Grafische industrie, Voedingsindustrie - overig, Zorg - ziekenhuizen, Voedingsindustrie - brood en banket, Voedingsindustrie - zoetwaren, Industrie - rubber en kunststof, Industrie - papier en karton(waren)

Beschrijving

De warmte-inhoud van condensaat is vaak groot. Bij open stoomtoepassingen gaat het condensaat verloren en moet veel suppletiewater (water dat verliezen door spuien en verdamping aanvult) worden toegevoerd en onthard. Win warmte terug uit condensaat door:

 • Retourleiding: Condensaat afkomstig van stoom van een lage druk stoomketel naar de ontgasser te voeren. Hierna is het opnieuw te gebruiken in de ketel.
 • Ontspanningsvat: Condensaat afkomstig van stoom van een hoge druk stoomketel te ontspannen (flashen) in een ontspanningsvat. Het hoge druk condensaat ‘ontspant’, de druk verlaagt, hierbij komt stoom en condensaat vrij. De stoom kan worden hergebruikt, bijvoorbeeld als lagedrukstoom elders of door het terug te voeren naar de ketel. Het condensaat kan gebruikt worden voor ruimteverwarming of het voorverwarmen van suppletiewater.
 • Warmtewisselaar: Na toepassing van het stoom in het productieproces is het ontstane condensaat niet altijd in het stoomproces her te gebruiken. Bijvoorbeeld door aanwezige verontreinigingen. In dit geval kan het condensaat langs een warmtewisselaar geleid worden en zodoende de warmte te gebruiken voor het voorverwarmen van het suppletiewater.

Toepasbaarheid

Van toepassing bij aanpassing van de stoomgebruiker of bij renovatie van stoomketels en stoom- en condensatienet waarbij minimaal 50% van het net gewijzigd wordt.

Milieuaspecten

Een besparing tot 10 % op het gasverbruik van de stoomketel.

Financiële aspecten

De maatregel verdient zich vaak binnen 5 jaar terug. Vraag een offerte aan.

Een warmtewisselaar voor het benutten van afvalwarmte voor gebouwverwarming (2019, code 210803) of in het proces (2019, code 220814) staat op de Energielijst en komt daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat je een extra bedrag ter grootte van 45% (2019) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek.

Aanvullende informatie

Erkende maatregel voor energiebesparing

Het Activiteitenbesluit schrijft voor dat bedrijven en organisaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen verplicht zijn rendabele energiebesparende maatregelen te nemen. Deze maatregel is voor een of meerdere branches rendabel ofwel erkend. Een maatregel is erkend op een zelfstandig moment (zo snel mogelijk) of op een natuurlijk moment (bij vervanging/renovatie) en soms afhankelijk van de situatie. Lees meer in de tip Voldoe aan (erkende) maatregelen uit Activiteitenbesluit. Op de website van Infomil staat per branche een overzicht van de erkende maatregelen met daarbij de technische en economische randvoorwaarden.

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig beheer en onderhoud (DBO) nodig is. Beoordeel jaarlijks of de techniek nog goed functioneert. Lees meer in de tip Jaarlijks doelmatig beheer en onderhoud van erkende (energie)maatregelen.

Voor stoominstallaties zijn de DBO-maatregelen:

 • Periodiek controleren op en herstellen van lekkages bij condenspotten (stoom wordt doorgelaten en niet alleen condensaat). Zie tip Controleer condenspotten stoomsysteem jaarlijks op lekkage.
 • Periodiek controleren op en herstellen van stoom- en condensaatlekkages in de stoominstallatie.
 • Verlagen stoomdruk op basis van de gebuiker die de hoogste druk vraagt.
 • Verlagen stoomdruk buiten bedrijfstijden.
 • Afsluiten van ongebruikte stoomleidingen.
 • Periodiek controleren van de economizer en de rookgascondensor op vervuiling.
 • Periodiek analyseren van de waterkwaliteit van het water waarmee de ketel wordt gevoed.
 • Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal.

Bronnen: Stichting Stimular, Infomil: kennisbank Energiebesparing en Winst

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

 • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.