Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Win warmte terug uit spuiwater stoomketel

Proces Stoom
Thema Brandstoffen
Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Industrie - rubber en kunststof, Onderwijs, Voedingsindustrie - brood en banket, Voedingsindustrie - zoetwaren, Voedingsindustrie - overig, Zorg - ziekenhuizen

Beschrijving

Spuien gaat gepaard met het lozen van warmte. Bij industriƫle stoomketels is het warmteverlies ongeveer 4%. De warmte uit het spuiwater is in twee stappen terug te winnen. Allereerst kan in een ontspanningsvat de druk van het spuiwater verlaagd worden. De dampstoom die dan ontstaat is te gebruiken als verwarmingsbron voor de ontgasser, maar ook als lagedrukstoom in het productieproces. Vervolgens kan de warmte in het overgebleven spuiwater teruggewonnen worden met een warmtewisselaar en is deze warmte te gebruiken om voedingswater op te warmen.

Toepasbaarheid

Toepasbaar bij renovatie van stoomketels. De mogelijkheden hangen nauw samen met de hoeveelheid suppletiewater. Suppletiewater is het water dat nodig is om het waterverlies door verdamping en spuien aan te vullen. Bij een hogedruk ketelhuis (> 40 bar) is deze hoeveelheid zo klein dat warmteterugwinning niet rendabel is. Bij een lagere druk (< 40 bar) wordt er meer water gebruikt om te spuien, is er dus meer suppletiewater en is warmteterugwinning rendabel.

Milieuaspecten

Een besparing van 1 tot 3 % op het gasverbruik van de stoomketel.

Financiƫle aspecten

De uitvoering van de maatregel is rendabel bij een vermogen van minimaal 4.500 MWthemisch.uur. Minimaal 50% van het voedingswater bestaat uit vers suppletiewater en er is een stoomvrager of warmtevrager aanwezig die met het onregelmatige aanbod van warmte uit spuiwater is te voeden.

Investering is afhankelijk van de bedrijfssituatie. Onder bovenstaande condities verdient de maatregel zich binnen 5 jaar terug op een zelfstandig moment. Een zelfstandig moment is ‘zo snel mogelijk’, in dit geval dus ook als de stoomketel nog niet aan vervanging toe is.

Afvalwarmtewisselaars staan op de Energielijst (2018, code 220814) en komen daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat u een extra bedrag ter grootte van 54,5% (2018) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek.

Bron: Infomil

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.