Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Gasgestookte stoomgenerator i.p.v. een stoomketel

Beschrijving

De rendementen van gasgestookte stoomgeneratoren zijn beter dan die van stoomketels. De warmteoverdracht vindt bij een generator op een kleiner oppervlak plaats, waardoor warmteverliezen bij de brander kleiner zijn. Een generator is (fysiek) kleiner dan een ketel. Doordat het rendement van een generator hoger is kan bovendien volstaan worden met een kleiner vermogen.

Aardgas is een eindige bron en draagt bij aan het klimaatprobleem. Kies daarom bij voorkeur voor een verwarmingssysteem zonder aardgas of een hybride-systeem dat het aardgasverbruik flink vermindert. Lees meer in de tip Duurzame warmte voor ruimteverwarming. Als u toch gebruik wilt maken van een aardgasgestookt systeem leest u hieronder meer.

Toepasbaarheid

Het nadeel van stoomgeneratoren is dat ze geen stoomvoorraad hebben, waardoor bij wisselende stoomvraag schommelingen in de druk kunnen ontstaan. Pas daarom generatoren bij voorkeur in een kleiner systeem toe waar de stoomvraag constant is.

Pas een stoomgenerator toe wanneer de ketel aan vervanging toe is of het stoomsysteem gerenoveerd wordt.

Milieuaspecten

Een besparing van 5 tot 10 % op het gasverbruik van het stoomsysteem.

Financiƫle aspecten

Investering en terugverdientijd zijn afhankelijk van de bedrijfssituatie.

Bron: Energiecentrum MKB

Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.