Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Controleer condenspotten stoomsysteem jaarlijks op lekkage

Beschrijving

Lekkende condenspotten is een belangrijke oorzaak van energieverlies in een stoomsysteem. Laat daarom de condenspotten minstens 1 keer per jaar nakijken. Om een goede werking van condenspotten vast te stellen zijn metingen met stethoscoop of ultrasone detectie nodig. Deze metingen moeten door specialisten worden uitgevoerd.

Het slecht functioneren van condenspotten uit zich in een te hoge condensaattemperatuur en druk in het condensaatnet. Dit is bijvoorbeeld te zien als het condensaat een warmwatertank verwarmt. De temperatuur van de warmwatertank wordt dan hoger dan normaal en bijvoorbeeld 80 °C i.p.v. 60 °C. Ook kan door onvoldoende afvoer van condensaat de temperatuur van het proces dalen en de productie stagneren. Onderhoud en eventueel vervanging van condenspotten is dan goedkoper dan wachten. Bij nieuwe aanleg of vervanging van stoomsystemen is het zinvol een lekdetector achter elke condensaatpot in het systeem op te nemen.

Oorzaken van slijtage aan condenspotten zijn onder meer:

  • Onvoldoende schoonhouden van het filter voor de condenspot (min. 1 x per half jaar);
  • Te snelle opstart van het stoomsysteem, door waterslag laat de vervuiling van de wanden los en verstopt de condenspotten;
  • Te kleine diameter van de condensaatleiding. Door bijvoorbeeld uitbreidingen met extra stoomafnemers kan de capaciteit van de condensaatleiding te klein worden. Hierdoor ontstaan wisselende drukken in het condensaatleidingnet wat de werking van condenspotten hindert en extra slijtage geeft. Als vuistregel geldt dat de condensaatleiding een zelfde diameter moet hebben als de stoomleiding.
  • Kapotte condenspotten elders in het systeem saboteren een goede werking van het condensaatleidingnet. Hierdoor ontstaan tegendrukken in de leiding die slijtage aan andere condenspotten veroorzaken.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is altijd toepasbaar. Pak deze maatregel bij voorkeur op tijdens onderhoud van de stoomketels.

Milieuaspecten

Een besparing van 1 tot 2% op het gasverbruik van de stoomketel.

Financiële aspecten

De maatregel verdient zich binnen één jaar terug.

Bron: Stichting Stimular (Praktische tips voor het gebruik van kleine industriële stoomketels)

Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.