Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Registreer productuitval en retourproducten

Beschrijving

Als productie mis gaat, kunnen producten niet worden verkocht en belanden deze in het afval. Registreer productuitval en vergelijk deze met branchegenoten. Als de productuitval hoog uitvalt of in de loop der jaren toeneemt, is dit een signaal dat er kansen zijn om de productuitval te verminderen. Met inzicht in productuitval kan je medewerkers ook duidelijk maken wat de gevolgen zijn van onzorgvuldig werken.

Daarnaast leveren afnemers vaak de niet-verkochte producten terug aan de leverancier. Door deze goed te registreren wordt het duidelijk als er structureel teveel wordt geproduceerd en geleverd.

Voorbeelden van kengetallen die je kunt registreren:

  1. kg productuitval per kg geleverd product
  2. kg retour ontvangen product per kg geleverd product

Toepasbaarheid

De maatregel is algemeen toepasbaar.

Milieu aspecten

Registratie leidt vrijwel altijd tot besparing op grondstoffen en afval.

Financiële aspecten

De registratie van gegevens vergt vooral tijdsinzet. Voor de registratie zelf zijn geen of nauwelijks financiële middelen nodig.

Bron: Stichting Stimular

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.