Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Voorkom onnodig verwarmen op vrije dagen

Beschrijving

Vaak heeft een cv-regeling de mogelijkheid om voor een geheel jaar de feestdagen, vakantiedagen en weekeinden vooraf in te programmeren. Het juist instellen van deze programmering zorgt ervoor dat op deze dagen de cv-installatie niet het normale programma volgt, maar het verlaagde nachtprogramma.

Controleer jaarlijks aan het begin van het stookseizoen welke (bijzondere) afwijkende dagen relevant zijn voor het komende jaar en of deze goed zijn ingeregeld. Houd rekening met de momenten dat het gebouw deels gesloten is (bijvoorbeeld schoolgebouw voor leerlingen gesloten, maar personeel wel aanwezig).

Toepasbaarheid

Deze maatregel is toepasbaar in alle bedrijven en organisaties. Deze maatregel is met name interessant voor gebouwen met ‘verplichte’ vakanties, zoals schoolgebouwen en fabrieken met ‘fabrieksvakantie’.

Milieuaspecten

De maatregel bespaart energie.

Financiële aspecten

De besparing ten gevolge van het goed instellen van vakantiedagen kan oplopen tot 5 tot 10% van het jaarlijkse gasverbruik. De kosten zijn gering.

Bron: Infomil

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.