Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Alle energiemaatregelen koel- en vriesinstallaties, -meubelen en -cellen

Beschrijving

Het koelen van producten kost veel elektriciteit. De koudemiddelen dragen negatief bij aan het broeikaseffect. Je kunt de milieubelasting van jouw koel- en vriessystemen beperken met de volgende maatregelen:

  1. Kies een koel/vriesinstallatie met energiezuinige koelmeubelen. Daardoor valt het koelsysteem zelf kleiner en goedkoper uit en realiseer je een jaarlijkse kostenbesparing door een lager energiegebruik.
  2. Kies een koel/vriessysteem met minder milieubelastende koudemiddelen. Synthetische koudemiddelen, zoals R404A, R407C en R507 hebben een sterk broeikaseffect. Kies daarom bij voorkeur een systeem dat geschikt is voor natuurlijke koudemiddelen, zoals CO2 en ammoniak.

Rendabele maatregelen bij koel/vriesinstallaties

Rendabele maatregelen bij koel/vriesmeubelen

Rendabele maatregelen bij koel/vriescellen

Toepasbaarheid

Alle genoemde maatregelen zijn toepasbaar bij bedrijven met koel- en/of vriesinstallaties.

Voor installaties met meer dan 400 kilo ammoniak is een vergunning nodig. In de praktijk blijft de hoeveelheid benodigde ammoniak bij detailhandel en supermarkten onder de 150 kilo.

Milieuaspecten

Door te kiezen voor een energiezuinige installatie kan je tot 50% besparen op het elektriciteitsverbruik en de CO2-uitstoot.

Naast CO2 dragen ook veel synthetische koelmiddelen (HFK’s) bij aan klimaatverandering, als ze weglekken uit het systeem. Het broeikaseffect van HFK’s is per kg honderden malen groter dan van CO2. De lekkage van koudemiddelen uit koelmeubelen betreft enkele procenten per jaar. Daarom is het belangrijk om voor minder milieuschadelijke of natuurlijke koudemiddelen te kiezen, die minder of niet bijdragen aan het broeikaseffect. HFK’s hebben een sterk broeikaseffect. CO2 als koudemiddel heeft een relatief laag broeikaseffect. Ammoniak draagt helemaal niet bij aan het broeikaseffect, maar vraagt wel veiligheidsvoorzieningen.

Financiële aspecten

Afhankelijk van de uitgevoerde maatregelen kan tot 50% op het elektriciteitsverbruik van van koel- en vriesinstallaties worden bespaard. De genoemde maatregelen zijn vrijwel altijd rendabel (terugverdientijd tot 5 jaar). Deze maatregelen zijn dan ook opgenomen in de Erkende Maatregelenlijsten voor branches waar koeling veel voorkomt (m.u.v. met * gemarkeerde maatregelen). Vaak zelfs voor een zelfstandig moment (gemarkeerd met **). Een zelfstandig moment is ‘zo snel mogelijk’, dus ook als de installatie, meubel of cel nog niet vervanging toe is.

Een aantal soorten koel- en vriesinstallaties staan op de Energielijst (2019, codes 220212 en 220215). Deze komen, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat je een extra bedrag ter grootte van 45% (2019) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek.

Het vervangen van de koudemiddelen van een bestaande koelinstallatie staat op de Milieulijst (2019, code D 4215). Klimaatvriendelijk koudemiddelen komen daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor de fiscale stimuleringsregelingen MIA (milieu investeringsaftrek). Zie voor meer informatie www.rvo.nl/miavamil. Voor het vervangen van koudemiddelen houdt deze regeling in dat 27% van de aanschafkosten aftrekbaar is van de fiscale winst (MIA).

Aanvullende informatie

Op www.koudecentraal.nl vind je meer kennis over koudetechnieken.

Bron: Infomil, Agentschap NL

Naam: Jacques Ammerlaan Bedrijfsnaam: Bakker Ammerlaan Datum: 31 December 2008 Bakkerij kiest voor energiezuinig invriezen.
Bakker Ammerlaan is een familiebedrijf geleid door de vierde generatie, de broers Jacques en Frans. Aanvankelijk was het bedrijf gewoon een dorpsbakker, nu is Bakker Ammerlaan een keten van 20 bakkerswinkels. In 2007 nam de keten een vernieuwde productielijn in gebruik voor halffabrikaten. Een onderdeel hiervan is een voor de sector nog vrijwel onbekend vriessysteem. Hiervoor ontving Bakker Ammerlaan energie-investeringsaftrek.
Jacques Ammerlaan: "We schaften een spiraalvriezer aan, waarin producten in een spiraal van beneden naar boven getransporteerd en in 40 minuten volledig bevriezen. De spiraalvriezer bood meteen de mogelijkheid om de capaciteit van het proces met 50 procent te verhogen." De nieuwe vriesinstallatie heeft nog meer voordelen. "Hij werkt op ammoniak en is daardoor veel milieuvriendelijker dan de gebruikelijke vriezers. Bovendien heeft hij een 40 procent lager energieverbruik. Dat scheelt fors in de exploitatiekosten."
Bron: Agentschap NL, 2008
Naam: Datum: 01 June 2008 Wie in de Deen-supermarkt in Purmerend een toetje wil pakken, moet eerst een deurtje opendoen. De gesloten koelvitrine maakt deel uit van een nieuw koelsysteem met ammoniak en CO2. Een warmtewisselaar pompt de restwarmte van het koelsysteem in de vloerverwarming. Het systeem levert een energie- en CO2-voordeel op van zo’n twintig procent. “De aanschafprijs van het koelsysteem is fors, maar we verwachten het bedrag binnen vijf jaar terug te verdienen”, vertelt de directeur van de supermarkt. “De gemiddelde levensduur van een koelsysteem is tien jaar; een besparing van twintig
procent voor de koelinstallatie levert dan ook financieel aardig wat op. Daarbij past het in ons beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen: het gaat niet alleen om geld.”

bron: Infomil nieuws juni 2008
Naam: Datum: 01 June 2008 Een Plus Hehe supermarkt in Heerlen bouwt een bestaand HFK koelsysteem om naar een gecombineerd CO2/HFK systeem. De hoeveelheid HFK bedraagt minder dan tien procent van het bestaande systeem, en het vervangende HFK koudemiddel levert bij lekkage een veel lagere bijdrage aan het broeikaseffect (de GWP-waarde is de helft lager). De afgevoerde koelwarmte gaat naar de eigen vloerverwarming, zodat een aardgas-cv niet nodig is, en de overtollige koelwarmte wordt benut in het lokale mijnwaterproject (verwarming door water uit oude mijngangen). Daarbij worden alle vrieskasten en vrieseilanden voorzien van glasafdekking.

bron: Infomil nieuws juni 2008
Naam: Datum: 01 June 2008 Het Noordhollandse Heerhugowaard krijgt de Europese primeur op het gebied van energiezuinige supermarkten. Hier kunt u over twee jaar boodschappen doen bij een Vomar Voordeelmarkt vol
energiezuinige snufjes, zoals koel- en vriesinstallaties met het natuurlijk koelmiddel CO2. Ook worden de koel- en vriesmeubelen voorzien van zowel dag- als nachtafdekking. De afvalwarmte van de koeling wordt weer gebruikt in vijf andere winkels en 72 woningen. De CO2-uitstoot wordt hierdoor 25% lager. Voor de nieuwe Dekamarkt in Heemskerk gaat ongeveer hetzelfde gelden: een milieuvriendelijk CO2-koelsysteem levert restwarmte aan 29 woningen en andere gebouwen, zoals kantoren.

bron: Infomil nieuws juni 2008
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.