Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Gebruik warme rookgassen oven voor voorverwarmen aanzuiglucht brander

Beschrijving

Afhankelijk van het oventype kan het rookgasverlies uiteenlopen van 20 tot 40% van het energiegebruik van de oven. Warmte uit dit rookgas kan teruggewonnen worden door de rookgassen over een warmtewisselaar te leiden. De warmte kan worden overgedragen op water of op lucht.

Zie voor water tip Win warmte terug uit rookgas van oven. Deze tip gaat over lucht. Meestal is dit de aanzuiglucht voor de brander. Een voordeel van dit systeem is dat de behoefte aan verbrandingslucht altijd gelijktijdig is met het vrijkomen van verbrandingsgassen. De behoefte aan warm water is vaak niet tegelijk met het vrijkomen van verbrandingsgassen uit een oven.

Plaats een warmtewisselaar (zogenaamde luchtvoorverwarmer of LUVO) die de warmte van de afgevoerde rookgassen (temperatuur 200-250°C) gebruikt om de verbrandingslucht voor te verwarmen tot 100-150°C.

Let er wel op dat wanneer de branderlucht boven de 70°C wordt voorverwarmd dit een verhoging van de NOx-uitstoot geeft. NOx heeft een negatief effect op het milieu. Door inzet van een aangepaste brander kan dit worden voorkomen, maar dit maakt de rentabiliteit ongunstig ten opzichte van een warmtewisselaar die water verwarmt. Daarbij wordt de weerstand en daarmee de drukval in het rookgaskanaal groter, waardoor de lucht minder snel wordt afgezogen.

Toepasbaarheid

Pas warmteterugwinning voor voorverwarmen van rookgassen bij voorkeur toe bij vervanging van continu-ovens of charge-ovens die indirect gestookt zijn. De afgassen bij direct gestookte ovens zijn vervuild met plaat- en bliksmeermiddelen. Deze vervuiling veroorzaakt problemen in de warmtewisselaar, zoals verstopping.

Milieuaspecten

Er is een besparing tot 6% mogelijk op het gasgebruik van de oven.

Financiële aspecten

Bij een gasgebruik van een indirecte gestookte oven van 100.000 m3 is de besparing 6.000 m3, ofwel € 2.400 per jaar. Voor een nieuwe indirect gestookte oven bedraagt de meerinvestering voor luchtvoorverwarming € 10.000 tot € 20.000. De meerkosten worden veroorzaakt door de aangepaste brander, de warmtewisselaar en de benodigde leidingen. De terugverdientijd ligt over het algemeen tussen de 4 en 9 jaar. (Gebruikte gasprijs in berekeningen = € 0,40 / m3)

Aanvullende informatie

Zie voor rookgassen van stoomketels de tip Win warmte terug uit rookgas van stoomketel.

Bron: InfoMil

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.