Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Gasabsorptiewarmtepomp

Beschrijving

Een gasabsorptiewarmtepomp (ookwel gasgestookte absorptiewarmtepomp) heeft dezelfde functie als een elektrische warmtepomp. Een gasabsorptiepomp verwarmt water door gebruik te maken van warmte uit de bodem of uit de buitenlucht. Met een gasabsorptiewarmtepomp kunt u ook koelen. De benodigde koude wordt ook uit de bodem of buitenlucht onttrokken.

Het grootste verschil met een elektrische warmtepomp is, dat de pomp werkt op aardgas in plaats van elektriciteit. Daarbij gebruikt een gasabsorptiewarmtepomp in water opgeloste ammoniak als koudemiddel. Dit is een natuurlijk koudemiddel dat geen schade toebrengt aan het milieu. Over het algemeen zijn gasgestookte systemen efficiënter dan elektrische (als het rendement van de elektriciteitscentrale wordt meegerekend).

Andere voordelen van de gasabsorptiewarmtepomp in vergelijking met de elektrische warmtepomp zijn:

  • Het systeem is kleiner.
  • Omdat warmte (gemakkelijker dan bij een elektrische warmtepomp) ook uit de buitenlucht onttrokken kan worden, is een diepe boring in de grond niet noodzakelijk.
  • Er is geen krachtstroom nodig.
  • Verwarmd water tot maximaal 60 °C in plaats van 40 °C.

Toepasbaarheid

Het systeem is vooral toepasbaar wanneer:

  • Er veel draaiuren vereist zijn (van verwarming en/of koeling), bijvoorbeeld in een groot kantoor of zwembad. Bij een groot aantal draaiuren zijn de meerkosten van een gasabsorptiewarmtepomp sneller terugverdiend.
  • De warmtevraag hoog en continu is.
  • Er vraag naar warm tapwater is.

Een gasabsorptiewarmtepomp werkt optimaal wanneer er gewerkt wordt met lage temperatuursverwarming (LTV), maar kan ook toegepast worden in bestaande bouw, met conventionele verwarming.

Milieuaspecten

Vergeleken met een HR-ketel bespaart het gebruik van een warmtepomp gas en reduceert het de uitstoot van CO2 NOx. Daarbij zorgt een warmtepomp voor efficiënte koeling. Een gasabsorptiewarmtepomp bespaart minder gas dan een elektrische warmtepomp. Een elektrische warmtepomp verbruikt echter extra elektriciteit. De directe besparing van de twee typen warmtepompen is daarom gelijk. Een gasabsorptiewarmtepomp bespaart energie ten opzichte van de elektrische warmtepomp, als het rendement van de elektriciteitscentrale wordt meegerekend.

Financiële aspecten

Een gasabsorptiewarmtepomp kost circa € 7.000 deze kosten zijn vergelijkbaar met de aanschafkosten van een elektrische warmtepomp (EUR 5.000 tot € 9.000). Een gasabsorptiewarmtepomp is in het gebruik goedkoper dan een elektrische. De kosten zijn exclusief de aanleg van een verwarmingssysteem (vloerverwarming of radiatoren).
De aanschafkosten van een gasabsorptiepomp zijn 2 maal zo hoog als die van een HR-ketel. Deze kosten zijn terug te verdienen door een hoger rendement (150% tot 160% in plaats van 107% van een HR-ketel). De terugverdientijd van een gasabsorptiepomp is afhankelijk van de warmtevraag.

Rekenvoorbeeld

Bij een huidig gasverbruik voor verwarming en productie van warm tapwater van 5.000 m3 gas per jaar kan met een gasabsorptiewarmtepomp 30% gas bespaard worden (ten opzichte van een HR ketel systeem), dus circa 1.500 m3 gas ofwel € 825 per jaar. De meerkosten van een gasabsorptiewarmtepomp voor deze capaciteit ten opzichte van een HR-ketel zijn circa € 3.500. De terugverdientijd is circa 4 jaar.

aanvullende informatie / Bron:

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.