Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Helofytenfilter voor eigen afvalwaterzuivering

Beschrijving

Helofytenfilters zijn rietvelden (ook wel biezenveld of biezenvijver) waar afvalwater doorheen geleid wordt. Bacteriën, die bij de wortels van het riet leven, breken heel efficiënt verontreinigingen af, zoals meststoffen en resten van gewasbeschermers.

Een helofytenfilter kan gebruikt worden om afvalwater uit bijvoorbeeld de (glas) tuinbouw, van een huishouden of restaurant te zuiveren om het daarna op het oppervlaktewater te mogen lozen. Per VE (vervuilingseenheid) is circa 5 m3 helofytenfilter nodig.

Hoewel het niet toegestaan is komt vervuild water nog steeds regelmatig zonder zuivering in het oppervlaktewater terecht. Hierdoor raakt het oppervlaktewater vervuild door onder andere fosfaten. Dit wordt voorkomen door water eerst door een helofytenfilter te leiden.

Voordelen t.o.v. conventionele waterzuiveringstechnieken zijn:

  • Geen rioolaansluiting nodig, dus lagere kosten voor rioolrecht (minder VE’s).
  • Deze technologie is niet ingewikkeld, onderhoud en aanleg in eigen beheer mogelijk.
  • Kosten van aanleg en onderhoud zijn beperkt.
  • (eventueel vervuild) oppervlaktewater wordt extra gezuiverd.
  • Riet kan gebruikt worden in een vergistinginstallaties (moet één maal per jaar gemaaid worden).
  • Mooie installatie.

Nadelen zijn:

  • Voor de aanleg van een helofytenfilter is voldoende ruimte een vereiste.
  • De kwaliteit van het inkomende afvalwater moet gemonitord worden (er mag geen afval in terecht komen).
  • het riet moet één maal per jaar gemaaid worden.

Toepasbaarheid

Helofytenfilters zijn toepasbaar voor water dat licht verontreinigd is, bijvoorbeeld het grijze afvalwater (van keukens, douches en (af)wasmachines) of water dat verontreinigd is met meststoffen of gewasbeschermers. Het water kan na het doorlopen van het filter op het oppervlaktewater geloosd worden.

Helofytenfilters zijn rendabel voor bedrijven op het platteland of bedrijven met veel ruimte om het bedrijfspand. Bijvoorbeeld horeca in een boerderij, een tuinderij of een verwerker van groente en fruit.

Milieu aspecten

Er wordt capaciteit en energie bespaard bij de rioolwaterzuivering, omdat er minder afvalwater is. Daarbij voorkomt een helofytenfilter dat vervuild water op het oppervlaktewater wordt geloosd.

Financiële aspecten

De kosten van een helofytenfilter zijn erg afhankelijk van de locatie en de gewenste grootte. Een helofytenfilter voor een bedrijf dat jaarlijks tussen de 1.500 en de 2.500 m3 afvalwater heeft kost circa € 13.000. Onderhoud kost circa € 2.400 per jaar. Het rietveld moet in het najaar gemaaid worden. Daarnaast moet de kwaliteit van het water gemonitord worden. De kosten zijn terug te verdienen doordat de kosten voor afvoeren van water via het riool lager worden. 1 m3 afvalwater kost een bedrijf gemiddeld € 1,10 per m3. Als een bedrijf 2.500 m3 minder naar het riool afvoert bespaart dit € 2.750. De terugverdientijd van deze maatregel is 4 tot 5 jaar.

Bron:

Neerslag-magazine, Global Wetlands”, M—ilieufederatie Limburg en duurzametechnologie.nl

Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.