Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Meet en reduceer energiegebruik hulpapparatuur serverruimte

Beschrijving

In een serverruimte of datacenter bevinden zich altijd hulpapparaten. Hulpapparatuur verbruik vaak onnodig veel energie. Reduceer dit elektriciteitsverbruik. Hulpapparatuur is bijvoorbeeld:

 • koelinstallatie
 • noodstroomvoorziening (batterijeenheden en dieselaggregaten verbruiken constant elektriciteit of hebben energieverliezen)
 • bekabeling (elektrische bekabeling verliest energie in de vorm van warmte en beperkt de vrije luchtstroom door de serverruimte)
 • branddetectie
 • verlichting
 • inbraakbeveiliging

Meet het energieverbruik van de hulpapparatuur om te bepalen of en hoe veel je op het energieverbruik kunt besparen.

 • Software om de metingen te kunnen doen aan koelmachines is meestal aanwezig in een ICT-omgeving. Zo niet, dan dient dit te worden ingericht. Er is commerciële software en ook open-source software, waarmee tegen een lage investering kan worden gestart.
 • Meet het energieverbruik van verschillende onderdelen van de serverruimte met een losse elektriciteitsmeter.

Bereken het energieverbruik van hulpapparatuur met een van de volgende berekeningen:

 • PUE (Power Usage Effectiveness): het totaal energiegebruik van de serverruimte gedeeld door het energiegebruik van alleen ICT-apparatuur.
 • DCiE (Data Center Infrastructure Effectiveness): het energiegebruik van ICT-apparatuur gedeeld door het totale energiegebruik van de serverruimte.

Een efficiënt ingerichte serverruimte heeft een PUE tussen de 1,5 en 1,7 of een DCiE tussen de 0,58 en de 0,66. Een PUE van 2 of een DCiE van 0,5 betekent dat er evenveel energie naar de overhead als naar ICT-apparatuur. Let op:

 • De PUE of DCiE score is een momentopname, blijf de serverruimte optimaliseren en meet de PUE of DCiE regelmatig opnieuw.
 • Je kunt de metingen ook geautomatiseerd uitvoeren, zodat de score altijd beschikbaar is en het verloop gedurende de tijd inzichtelijk wordt gemaakt. Hiervoor zijn softwareprogramma’s en meetapparatuur beschikbaar.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is algemeen toepasbaar als een bedrijf beschikt over een serverruimte: een ruimte die is ingericht voor het huisvesten van ICT-apparatuur, van commerciële datacenters tot grote computerruimtes in kantoren. Geautomatiseerd meten is alleen rendabel in een groot datacenter (elektriciteitsrekening van € 2.000 tot een veelvoud hiervan voor alleen het datacentrum).

Milieu aspecten

Deze maatregel beperkt het elektriciteitsverbruik door ICT.

Financiële aspecten

Vaak kan je handmatig meten wat het energieverbruik van de hulpapparatuur is. De kosten zijn ca. € 50 voor een losse elektriciteitsmeter.

De kosten van het continue meten van de PUE of DCiE zijn hoger. De investering voor aanschaf van meetapparatuur en de bijbehorende software zijn € 2.000 tot een veelvoud ervan, afhankelijk van de aanwezige meetapparatuur en het aantal meetpunten dat moet worden toegevoegd. Indien er geen meetverbinding kan worden gemaakt met een apparaat, dan is een investering van een paar honderd euro per meetverbinding nodig om dit te realiseren.

Aanvullende informatie

In de onderstaande tips lees je hoe je energieverbruik voor hulpapparatuur kunt verminderen:

Zie ook tip Alle energiemaatregelen voor serverruimte en datacenter. Dataopslag in de cloud is over het algemeen zuiniger dan in het eigen netwerk, zie tip Koop dataopslag duurzaam in.

Bron: ‘Zuinig ICT, rendabel idee’ (Stichting Stimular i.s.m. COS Nederland en CE), Infomil

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

 • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.