Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Benut ICT-capaciteit in serverruimte optimaal

Beschrijving

Het optimaal benutten van ICT-capaciteit houdt in dat je meer doet met de bestaande ICT-apparatuur. In de praktijk wordt meer ICT-capaciteit (zoals servers, netwerk en harddisks) aangeschaft dan noodzakelijk is: er is een overcapaciteit. Alle capaciteit van ICT-apparatuur verbruikt elektriciteit, dus ook de overcapaciteit die niet wordt gebruikt.

Meet de beschikbare, de gebruikte en de gevraagde ICT-capaciteit. De huidige ICT-apparatuur biedt de mogelijkheid om de gebruikte capaciteit te rapporteren. Sommige ICT-apparatuur heeft de mogelijkheid om zelf het eigen elektriciteitsverbruik te meten. Heeft de ICT-apparatuur deze mogelijkheid niet, kies dan voor externe bemetering, bijvoorbeeld een stekkerdoos die het energieverbruik per apparaat rapporteert. Het energieverbruik en de gebruikte capaciteit worden vaak al door de ICT-afdeling gemonitord. Het verkregen inzicht kan bijvoorbeeld worden gebruikt om uitbreidingen uit te stellen omdat de huidige capaciteit nog toereikend is. Ook kan je ICT-apparatuur deels zwaarder belasten en deels uitschakelen, waardoor de apparatuur efficiënter wordt gebruikt.

Vervang oudere apparatuur. Jaarlijks neemt de capaciteit van nieuw beschikbare ICT-apparatuur (zoals de opslagcapaciteit of processorsnelheid) met ongeveer 100% toe, terwijl het energiegebruik met ongeveer 20% toeneemt. ICT-apparatuur ouder dan vier jaar, heeft in vergelijking tot moderne ICT-apparatuur een zeer beperkte capaciteit ten opzichte van het energiegebruik.

Toepasbaarheid

Het optimaal benutten van de ICT-capaciteit is algemeen toepasbaar op ICT-apparatuur. Het verminderen van het energieverbruik is rendabel vanaf een middelgroot bedrijf, wanneer er een serverruimte is met meerdere servers.

Milieu aspecten

Optimaal benutten van ICT-apparatuur bespaart op het elektriciteitsverbruik door ICT.

Financiële aspecten

Meten levert zelf geen directe besparing op, maar het is de randvoorwaarde om te besparen. De kosten zijn ongeveer € 200 per stekkerdoos. Meten m.b.v. software vereist een investering van enkele honderden tot enkele duizenden euro’s, afhankelijk van de omvang van de ICT.

Door oudere ICT-apparatuur te vervangen door minder en energie-efficiënte apparatuur (waarbij bijvoorbeeld 10 tot 15 oude servers worden vervangen door 2 nieuwe) en daarbij servers te virtualiseren (één server softwarematig indelen in meerdere servers die eigen programma´s aansturen), bespaar je ca. 60% van het energieverbruik door ICT. De terugverdientijd van deze maatregel is 1 tot 5 jaar, afhankelijk van de leeftijd van de huidige apparatuur.

Aanvullende informatie

Zie ook tip Alle energiemaatregelen voor serverruimte en datacenter. Dataopslag in de cloud is over het algemeen zuiniger dan in het eigen netwerk, zie tip Koop dataopslag duurzaam in.

Bron: Infomil

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.