Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Verhoog binnentemperatuur in serverruimte

Beschrijving

Het energieverbruik in serverruimtes is hoog. Servers gebruiken veel energie en er is koeling nodig om de geproduceerde warmte te compenseren. Stel de koeling zo in dat deze pas aanslaat bij een hogere luchttemperatuur. Veel apparaten functioneren volgens de fabrikant ook zonder problemen bij een omgevingstemperatuur van 30°C. De nieuwste internationale richtlijn hiervoor (ASHRAE) beveelt een inblaastemperatuur van 27°C aan. Omdat werknemers doorgaans niet lang aanwezig zijn in de serverruimte(s), is een hogere temperatuur ook voor hen werkbaar.

Kies bij vervanging van een zaalkoeler voor een hogetemperatuurkoeler. Hoge temperatuurkoeling maakt gebruik van koelwater van tenminste 18°C. Door hogere temperatuurkoeling neemt de efficiëntie van de compressiekoelmachine toe, evenals de mogelijkheid tot het gebruiken van vrije koeling.

Ter indicatie: Bij een koud watersysteem van 19/24°C (inblaastemperatuur 24°C) kan er bij een buitentemperatuur van 12/13°C volledig overgeschakeld worden op vrije koeling. Dit komt neer op 60% van het jaar, t.o.v. 30% bij een koelwatertemperatuur van 12°C.

Als niet alle apparatuur bij een hogere temperatuur goed functioneert, kan je klimaatzones instellen. Apparaten die veel warmte kunnen verdragen worden dan in een andere ruimte of gang geplaatst. In die ruimte hoef je dan minder te koelen.

Toepasbaarheid

Deze maatregel geldt zowel voor commerciële datacenters als voor interne serverruimtes van bijvoorbeeld een ziekenhuis of kantoor. In de tekst wordt steeds gesproken over serverruimte, waarmee ook datacenters bedoeld worden.

Let bij het verhogen van de temperatuur op de werkbaarheid voor de mensen in de serverruimtes.

Milieuaspecten

Deze maatregel bespaart op elektriciteitsverbruik voor koeling van de serverruimte. Primair doordat er minder gekoeld hoeft te worden: iedere graad minder koelen bespaart 3% op het elektriciteitsverbruik van de koeling. Daarnaast kan er meer gebruik worden gemaakt van vrije koeling waardoor de compressiekoelmachine minder vaak ingeschakeld hoeft te worden. Een richtgetal is dat per graad stijging van de temperatuur circa 400 uur extra per jaar gebruik gemaakt kan worden van vrije koeling en de compressiekoelmachine dus 400 uur minder hoeft te draaien.

Financiële aspecten

De maatregel verdient zich vaak binnen 5 jaar terug. Vraag een offerte aan.

De terugverdientijd van deze maatregel is vaak minder dan 1 jaar, maar kan oplopen tot 5 jaar wanneer er aanpassingen aan de serverruimte nodig zijn, zoals het instellen van klimaatzones of aanschaf van een nieuwe koelinstallatie inclusief de mogelijkheid tot vrije koeling.

Aanvullende informatie

Zie ook tip Alle energiemaatregelen voor serverruimte en datacenter. Dataopslag in de cloud is over het algemeen zuiniger dan in het eigen netwerk, zie tip Koop dataopslag duurzaam in.

Erkende maatregel voor energiebesparing

Het Activiteitenbesluit schrijft voor dat bedrijven en organisaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen verplicht zijn rendabele energiebesparende maatregelen te nemen. Deze maatregel is voor een of meerdere branches rendabel ofwel erkend. Een maatregel is erkend op een zelfstandig moment (zo snel mogelijk) of op een natuurlijk moment (bij vervanging/renovatie) en soms afhankelijk van de situatie. Lees meer in de tip Voldoe aan (erkende) maatregelen uit Activiteitenbesluit. Op de website van Infomil staat per branche een overzicht van de erkende maatregelen met daarbij de technische en economische randvoorwaarden.

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig beheer en onderhoud (DBO) nodig is. Beoordeel jaarlijks of de techniek nog goed functioneert. Lees meer in de tip Jaarlijks doelmatig beheer en onderhoud van erkende (energie)maatregelen.

Voor gebouwkoeling zijn de DBO-maatregelen:

  • Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken.
  • Uitschakelen koelsysteem in ongebruikte ruimtes.
  • Periodiek de condensor en verdamper van het koelsysteem reinigen en de luchtaanzuiging bij de condensor controleren.
  • Periodiek het rendement controleren en onderhouden van de koelinstallatie.
  • Verplaatsen van warmteproducerende apparatuur naar buiten de gekoelde ruimten.
  • Optimaliseren van koeling setpoints voor een hogere koeltemperatuur.
  • Voorkomen van gelijktijdig verwarmen en koelen van een ruimte door middel van instellen van een ‘dode zone’ tussen koelen en verwarmen. Zie tip Stel een dode zone in tussen koelen en verwarmen

Bron: ‘Zuinig ICT, rendabel idee’ (Stichting Stimular i.s.m. COS Nederland en CE), Computable (1 juni 2007), Infomil: kennisbank Energiebesparing en Winst

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.