Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Pelletketel / houtsnipperketel

Beschrijving

Een pelletketel (ook wel houtsnipperketel, houtpelletkachel) is een CO2-arm alternatief voor de cv-ketel. De ketel verbrandt hout met een rendement van 80 tot 95%. De pellets of snippers worden opgeslagen in een opslagtank/silo of bunker. Wanneer er warmtevraag is worden de pellets vanuit de opslag automatisch naar de ketel toegevoerd.

Houtpellets worden gemaakt van houtafval uit de bosbouw en houtindustrie. Droge houtspaanders worden onder hoge temperatuur samengeperst. Harsen uit het hout houden daarna de pellets in vorm. De kwaliteit en het rendement van pellets wisselt. Goede kwaliteit pellets zijn herkenbaar aan het kwaliteitskeurmerk EN+. Het NTA 8080 certificaat borgt zowel de kwaliteit van de pellets als dat het materiaal uit gecontroleerde houtkap komt. De energie-inhoud van pellets verschilt: pellets van naaldbomensnippers leveren per kg minder energie dan pellets van hardhoutsnippers.

In plaats van pellets kunnen ook houtsnippers gebruikt worden. Dit vergt wat meer onderhoud en er is een groter opslagvolume nodig. Houtsnippers zijn wel goedkoper in de aanschaf. Als je vers snoeiafval wilt inzetten moet dit nog versnipperd worden en aan de lucht drogen, je hebt daarvoor extra opslagruimte nodig.

Extra onderhoud ten opzichte van CV-ketel:

 • Afvoeren as (mag als bedrijfsafval)
 • (Laten) reinigen warmtewisselaar (meestal via onderhoudscontract)
 • Bijvullen pellets/snippers (silogrootte en ketelverbruik bepaalt hoe vaak dit nodig is, reken op drie tot twaalf keer per jaar)

Toepasbaarheid

 • De toepasbaarheid is vergelijkbaar met een cv-ketel en kan aangesloten worden op bestaande radiatoren en/of vloerverwarmingssystemen.
 • Er moet plek zijn voor een buffervat, met een buffervat kan de ketel vrij constant werken en hoeft hij niet steeds aan te slaan: dat scheelt uitstoot van fijnstof en ook kun je daardoor met een kleinere ketel toe.
 • Er moet voldoende ruimte zijn voor de brandstofvoorraad op begane grond of in de kelder. Ter indicatie:
  • een huishouden verstookt 4 m3 pellets per jaar. Als er ieder kwartaal geleverd wordt is dus 1 m3 opslag nodig.
  • Bij een grote installatie is het goed om rekening te houden dat de leverende vrachtwagen in één keer zijn vracht kwijt kan. 25 ton pellets betekent bijvoorbeeld 40 m3.
 • Een houtketel kan toegepast worden in een situatie zonder gasaansluiting. Maar, regelmatig wordt een kleine gasinstallatie voor piekmomenten en/of als back-up toegevoegd.
 • Houtverwerkende bedrijven kunnen hun eigen houtafval voor zover het niet geschikt is voor hergebruik gebruiken voor verwarming van hun pand en/of buurpanden. Zie tip Houtverbrandingsinstallatie.
 • Als je eigen snoeihout wil inzetten als energiebron in een houtsnipperketel moeten de houtsnippers geschikt gemaakt worden voor de ketel. Ze moeten gedroogd en geschoond/gesorteerd worden. Anders krijg je een instabiele, minder schone verbranding en veel asresten. Het omzetten van hout naar houtsnippers zal je dus meestal moeten uitbesteden.
 • Houd rekening met een eventueel gemeentelijk verbod op het toepassen van houtgestookte installaties (in woningen/woongebieden).
 • Zorg dat de installatie voldoet aan de actuele emissie-eisen voor stookinstallaties.

Milieuaspecten

 • Het verstoken van biomassa vermindert de CO2-emissie omdat het geen fossiele brandstof is. Wel wordt vaak in de productieketen CO2 uitgestoten door bijvoorbeeld de vrachtwagens die de biomassa vervoeren en de fabriek waar de biomassa is versnipperd of vergist. Het verstoken van biomassa is daarom niet CO2-neutraal maar zorgt voor een vermindering van CO2-uitstoot van ca. 75%. Houtsnippers en ‘afvalhout-pellets’ hebben netto een veel lagere CO2-uitstoot dan ‘vers-hout-pellets’. Dat komt omdat hout voor vers-hout-pellets actief gedroogd wordt om er pellets van te maken. Houtsnippers worden meestal aan de lucht gedroogd en afvalhout is al gedroogd.
 • De uitstoot aan NOx en fijn stof van houtpelletketels is hoger dan bij aardgasketels; het is echter wel veel lager dan bij open haarden waarmee het soms wordt vergeleken. Je hebt hier invloed op: kies voor een installatie die voldoet aan hoge emissie-eisen.
 • Let op keurmerken voor de duurzaamheid van de houtpellets, zoals het Better Biomass label.

Financiële aspecten

De pelletketel is duurder dan een vergelijkbare aardgasketel, maar de brandstof is goedkoper. Bij grotere hoeveelheden dalen de kosten van de houtpellets.

Met de houtverbrandsingsscan van CCS kan je jouw fossiel gestookt referentie systeem vergelijken met een hout gestookte ketel. De scan geeft een overzicht van de investeringskosten en de operationele kosten van beide situaties. Op basis van deze kosten wordt de terugverdientijd berekend. Houtgestookte CV-installaties verdienen zich ongeveer terug vanaf een gasverbruik van 10.000 m3 per jaar.

Kostenindicatie voor een kleine (10 kW) pelletketel: De ketel kost € 6.000 (excl. installatiekosten). Hierop is subsidie mogelijk waardoor de kosten vergelijkbaar zijn met een aardgasketel. Het jaarlijkse verbruik van 3.600 kilogram pellets kost ongeveer €1.200. Een vergelijkbare aardgas-ketel zou jaarlijks 1.800 m3 gas gebruiken, ofwel € 1.100 (€ 0,60 per m3 aardgas). Aardgas en houtpellets ontlopen elkaar hier dus weinig in kosten.

De pelletketel staat op de Energielijst (2019, code 251105) en komt daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat je een extra bedrag ter grootte van 45% (2019) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek.

Pelletketels komen in aanmerking voor Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Je kunt subsidie krijgen voor een deel van de investeringskosten. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor een pelletketel krijg je € 50 per kW vermogen van de kachel, met een minimum van € 500. Je komt niet in aanmerking voor ISDE als je voor dit apparaat ook EIA gebruikt. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/isde.

Bron: Stichting Stimular Milieucentraal

Naam: Bedrijfsnaam: Sportcomplex De Beemd Datum: 09 November 2016 Sportcomplex De Beemd in Lochem werd tot 2012 verwarmd met een WKK-installatie. Deze installatie bleek uiteindelijk vrij duur te zijn in gebruik, waardoor werd besloten om alternatieven te bekijken.

De gemeente heeft na afweging van de alternatieven gekozen voor een pelletketel die het hele complex - inclusief kantine, kantoren, zwembad en sporthal - voorziet van warmte, warm zwemwater en warm tapwater. De ketel is geplaatst in het bestaande ketelhuis. De facilitymanager geeft aan gelukkig te zijn met de installatie, die hem interessante data levert om zijn vastgoedobject energie-efficiënt te laten zijn. Nadeel ware de hoge investeringskosten, maar de installatie bespaart geld op de kosten van het sportcomplex. Er wordt gebruik gemaakt van lokaal gewonnen brandstof. Voroaf was men bang voor rookoverlast, maar er bleek uiteindelijk "niets aan de hand". De ketel levert wel iets meer werk op dan een gasgestookte ketel.

bron: VV+ november 2016
Naam: Bedrijfsnaam: Boomkwekerij Huiting Datum: 09 November 2016 Boomkwekerij Huiting in Vianen verwarmt sinds twee jaar alle ruimtes in het bedrijf met een houtketel gevoed met houtsnippers uit eigen productie. Hierdoor is de brandstof nagenoeg gratis. Volgens de eigenaar is de besparing van brandstofkosten, circa 2.000 euro per maand, een belangrijk voordeel. De investering wordt naar verwachting in vijf jaar terugverdiend. Ook is een grote stap gezet in het verduurzamen van de boomkwekerij en het tuincentrum. Als aandachtspunt noemt de eigenaar dat hij voorzichtig moet zijn dat niet te grote stukken in de ketel gaan.

Bron: VV+ november 2016
Naam: Bedrijfsnaam: John Dewar Datum: 16 July 2015 Schotse whisky met 90 procent lagere CO2-voetafdruk

De Schotse whiskyproducent John Dewar heeft met de installatie van een biomassa-installatie in de fabriek bij Aberfeldy, de CO2-voetafdruk met 90 procent verlaagd. Dewar brengt onder meer William Lawson's op de markt.

De Dewar-destilleerderij in de Schotse stad Aberfeldy stookt sinds eind 2014 de verschillende whisky's op een biomassa-installatie die draait op houtpellets. De faciliteit produceert ruim twee miljoen liter single malt Aberfeldy Scotch per jaar. Traditioneel gebruiken stokerijen fossiele brandstoffen, zegt Iain Lochhead van het drankenconcern John Dewar & Sons, een dochteronderneming van Bacardi, in een persbericht. “We hadden veel ideeën om het brandstofverbruik terug te dringen, en we hebben een aantal opties onderzocht. We hebben uiteindelijk gekozen voor een biomassa-installatie." Volgens Lochhead gaat de CO2-uitstoot bij de huidige productie met zo’n 6.000 ton per jaar omlaag. De Scotch Whisky Association (SWA) noemt de stap van het concern een aardverschuiving in de industrie. “De vervanging van installaties op fossiele brandstoffen door biomassa als pellets draagt bij aan een kostenverlaging voor energie en lagere emissies”, zegt David Williamson van de SWA.

Bron: www.duurzaambedrijfsleven.nl
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

 • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.