Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Papier met een milieukeurmerk

Beschrijving

Er zijn vele soorten papier. Vrijwel al het papier wordt van hernieuwbare grondstof gemaakt, namelijk vezels van hout en, in minder mate, vezels van bijvoorbeeld bamboe, olifantsgras en zelfs olifantenpoep. Dit betekent niet dat papier automatisch duurzaam is. De productie (o.a. het bleken) van het papier heeft vaak een negatieve invloed op het milieu.

Keurmerken garanderen dat papier duurzaam is. Koop daarom papier in met milieukeurmerk. Kies voor een keurmerk dat eisen stelt aan de grondstof én de productie, zoals het Europees Ecolabel of Cradle2Cradle (C2C), of voor een combinatie van de volgende keurmerken:

  • Een grondstofkeurmerk. Dit zijn keurmerken, gericht op het duurzame beheer van het bos. De meest gebruikte keurmerken zijn FSC (Forest Stewardship Council) en PEFC (Programme for the Endorsment of Forest Certification).
  • Een productiekeurmerk. Dit zijn keurmerken gericht op het gebruik van chemische stoffen en productieprocesgerelateerde aspecten zoals emissies naar lucht en water. De meest gebruikte productiekeurmerken zijn Nordic Swan en Der Blaue Engel.

Daarnaast is het ook mogelijk om CO2-neutraal kantoorpapier in te kopen.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is algemeen toepasbaar voor drukwerk en kantoorpapier en al wijd verspreid: 99% van het papier dat in Nederland verkocht wordt komt uit duurzaam beheerde bossen. Wanneer een bedrijf het PEFC- of FSC-logo op drukwerk wil hebben, dan moet de drukkerij hiervoor gecertificeerd zijn.

Drukkerijen kunnen een ‘paperprofile’ van een papiersoort opvragen bij hun leverancier. Dit is een (door de internationale papiersector afgesproken) soort paspoort met milieukenmerken. Hiermee kunnen ze papiersoorten vergelijken en klanten adviseren over een nog duurzamere keuze.

Milieuaspecten

Keurmerken voor bosbeheer zijn erg belangrijk en hebben geleid tot 30% meer bos in Europa. De veel gehoorde stelling dat papiergebruik bomen kost, is al lang niet meer juist.

Productiekeurmerken garanderen dat er geen of weinig chemische stoffen en zo min mogelijk water en energie aan te pas komen.

Bomen nemen CO2 op tijdens de groei. Door papier te recyclen blijft de CO2 lang opgeslagen en komt het niet vrij in de lucht.

Financiële aspecten

Papier met grondstof en productiekeurmerk is breed verkrijgbaar en niet duurder dan papier zonder keurmerk. CO2-neutraal papier of C2C papier is vaak wel iets duurder.

Bronnen: Stichting Stimular, Informatiecentrum Papier en Karton, keurmerken papier en karton, www.paperprofile.nl, Pianoo, informatie en criteria voor de productgroep papier, Duurzaam Uitgeven, 2018

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.