Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Papier met een milieukeurmerk

Beschrijving

Papier wordt van een hernieuwbare grondstof gemaakt, namelijk hout. Dit betekent niet dat al het papier automatisch duurzaam is. 95% van het papier in Nederland komt uit duurzaam beheerde bossen, de overige 5% draagt bij aan ontbossing. Ook de productie (o.a. het bleken) van het papier heeft vaak een negatieve invloed op het milieu.

Keurmerken garanderen dat papier duurzaam is. Koop daarom papier in met milieukeurmerk. Kies voor een combinatie van de volgende keurmerken:

  • Een grondstofkeurmerk. Dit zijn keurmerken, gericht op het duurzame beheer van het bos. De meest gebruikte keurmerken zijn FSC (Forest Stewardship Council) en PEFC (Programme for the Endorsment of Forest Certification). Ongeveer 95% van het papier in NL heeft één van deze keurmerken. Het Europese Eco-label garandeert dat er gebruik is gemaakt van gerecycled papier.
  • Een productiekeurmerk. Dit zijn keurmerken gericht op het gebruik van chemische stoffen en productieprocesgerelateerde aspecten zoals emissies naar lucht en water. De meest gebruikte keurmerken zijn EU Ecolabel, Nordic Swan en Blaue Engel. Daarnaast is het ook mogelijk om CO2-neutraal kantoorpapier in te kopen.

Het Cradle-to-Cradle-keurmerk zegt iets over de grondstof en de productie.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is algemeen toepasbaar voor drukwerk en kantoorpapier.

Milieuaspecten

Keurmerken garanderen het papier niet bijdraagt aan ontbossing en dat er geen of weinig chemische stoffen en zo min mogelijk water en energie aan te pas komen. Bomen nemen CO2 op tijdens de groei. Door papier te recyclen blijft het CO2 lang opgeslagen en komt het niet vrij in de lucht. Recyclen van papier kost ook energie (voor bleken en transport).

Financiële aspecten

Papier met milieukeurmerk is vaak iets duurder dan standaard papier. FSC of PEFC papier is vaak niet duurder. Wanneer een bedrijf het PEFC- of FSC-logo op het drukwerk wil, moet de drukkerij hiervoor gecertificeerd zijn.

Wanneer papier ook het product is van het bedrijf (bijvoorbeeld in grafische bedrijven), kan overstap naar papier met een keurmerk zorgen voor meer omzet. Overheden hebben een duurzaam inkoopbeleid, waardoor zij bij voorkeur drukwerk op papier met een keurmerk in zullen kopen. Ook bedrijven letten steeds meer op duurzaamheid in hun inkoopbeleid.

Bronnen: Stichting Stimular, Informatiecentrum Papier en Karton, keurmerken papier en karton, www.paperprofile.nl, Pianoo, informatie en criteria voor de productgroep papier

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.