Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Stap over op groener gas

Beschrijving

Aardgas is een eindige bron en draagt bij aan het klimaatprobleem. Kies daarom bij voorkeur voor een verwarmingssysteem zonder aardgas of een hybride-systeem dat het aardgasverbruik flink vermindert. Als je toch gebruik wilt maken van een (aard)gasgestookt systeem lees je hieronder meer over groen gas, gecompenseerd gas, biogas en schoon gas.

Een aantal energieleveranciers bieden groen gas aan.

 1. Meestal is dit is aardgas waarvan de CO2-emissie is gecompenseerd door te investeren in duurzame energieprojecten, of door bosbescherming of –aanplant. Lees meer over Klimaatcompensatie.
 2. De term ‘groen gas’ wordt ook gebruikt voor biogas, gas dat is opgewekt uit biomassa. Biogas bestaat uit een mengsel van methaan en kooldioxide en kan, nadat het is opgewaardeerd tot aardgaskwaliteit, via het gasnet worden geleverd. In Nederland komt biogas vooral uit waterzuiveringsinstallaties, afvalstortplaatsen en vergistingsinstallaties, meestal door het vergisten van mest en/of organisch afval.
  Er zijn ook verschillen tussen biogas. Kies bij voorkeur alleen biogas uit installaties die werken met afval en residuen.
 3. Om zeker te weten dat jouw inkoop van biogas een significante CO2-reductie oplevert kan je biogas met Verto-certificaat kopen. Onder dat certificaat valt alleen biogas met een CO2-uitstoot die minstens 60% lager is dan die van aardgas. Het Vertogas-systeem werkt, net als groene stroom-certificaten, met garanties van oorsprong.
 4. De term ‘groen gas’ wordt ook gebruikt voor schoon gas of kunstgas. Dit is gas dat met elektriciteit gemaakt wordt (‘Power to gas’). Er zijn al kleine installaties in Nederland. Met het juiste recept lijkt het kunstgas precies op dat uit Groningen.

Toepasbaarheid

 1. Ieder bedrijf dat aardgas inkoopt voor verwarming of apparatuur kan overstappen naar gecompenseerd aardgas.
 2. Biogas wordt in Nederland vooral gebruikt door auto’s. Zie de tip Rijden op biogas. Biogas via het gasnet is er nauwelijks. Net als bij groene stroom wordt dit ‘groene gas’ gecertificeerd geleverd. De koper krijgt, net als bij groene stroom, een mix van groen en grijs uit zijn aansluiting.
 3. Schoon gas is er, net als biogas, nauwelijks / niet via het gasnet.

Gebruik van biogas en schoon gas lijkt een aantrekkelijke optie voor een duurzame warmtevoorziening. Echter, we zullen niet in staat zijn voldoende biogas en schoon gas te maken om het huidige aardgasverbruik te vervangen. Daarom heeft het de voorkeur om bio- en schoon gas alleen te gebruiken op plekken waar alternatieven minder goed of niet mogelijk zijn. Denk aan industrie (waar warmte op hoge temperaturen nodig is), monumenten (waar aanpassingen in het pand nauwelijks mogelijk zijn) of als vervoersbrandstof.

Milieu aspecten

Minder CO2-uitstoot.

 1. Compensatie via bosaanplant heeft als nevenvoordelen beter welzijn van de lokale bevolking in en nabij de bosprojecten en bescherming van de biodiversiteit door behoud en aanplant van de bossen.
 2. Biogas heeft gemiddeld 65% minder CO2-uitstoot dan aardgas.

Financiële aspecten

 1. Voor gecompenseerd gas betaal je 0,5 tot 2,5 cent per m3 meer dan voor regulier gas (prijspeil 2011). Gecompenseerd gas is daarmee ongeveer even duur als zelf compenseren. Stimular adviseert zelf compenseren, omdat je dan zelf bepaalt hoe er gecompenseerd wordt. Zie tip Klimaatcompensatie.
 2. Biogas is 9 tot 10 cent per m3 duurder. De meerkosten zitten met name in de kosten van de certificaten, het bewijs dat het gas biogas is.

Bron: Stichting Stimular, Greenchoice

Naam: Bedrijfsnaam: HVC Datum: 11 May 2017 Meer groen gas en compost opgewekt in groene energiefabriek Middenmeer

Ruim 115.000 ton aan appelklokhuizen, koffieprut, bananenschillen, tuinafval en ook etensresten die overblijven na een maaltijd worden jaarlijks verwerkt in de groene energiefabriek Middenmeer. Het gft-afval wordt in de groene energiefabriek ‘omgetoverd’ in groen gas en compost.
In de groene energiefabriek doen de bacteriën het werk. Zij zetten groente-, fruit- , tuinafval en etensresten om in biogas, 24 uur per dag. Ook draaien 8 roerwerken het gft-afval gedurende drie weken in een afgesloten bak rond met als resultaat biogas. Het biogas is de basis voor groen gas en wordt ingevoed in het openbare gasnet. Het overgebleven materiaal wordt omgezet tot compost.

Momenteel wordt er jaarlijks 3 miljoen m³ groen gas geproduceerd in Middenmeer. HVC onderzoekt de mogelijkheid om dit groene gas direct te leveren aan consumenten via HVC Kringloopenergie.

Bron: persbericht HVC, 06-04-2017
Naam: Bedrijfsnaam: NS en ProRail Datum: 06 February 2017 De NS en Prorail gaan hun stations, wachtruimtes, kantoren en wissels de komende jaren verwarmen met groen gas van energieleverancier Essent. Dit jaar bestaat een kwart van de afname van gas door NS en ProRail uit duurzaam geproduceerd gas en het aandeel neemt de komende jaren toe. Daardoor heeft in 2020 al het afgenomen gas het predicaat 'groen'. De afname van NS en ProRail komt dan overeen met 10% van de totale huidige productie aan groen gas in Nederland.

Bron: VV+ januari 2017
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

 • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.